Til hovedinnhold
Hyperion N4F

Hyperion søker en Generalsekretær til en 100% stilling.

Tøyen, Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
6.11.2022

Om Hyperion:

Hyperion er den nasjonale paraplyorganisasjonen for foreninger som driver med fantastiske fritidsinteresser. Dette inkluderer datatreff, rollespill, cosplay, fantasylitteratur, film, brettspillfestivaler m.m. Hyperion forvalter frifondmidler fra LNU, støtter drift av medlemsforeningene, og driver andre prosjekter som sommerleir og kurs for medlemmer.

Hyperion representerer litt under 20 000 barn og unge fordelt på ca. 150 foreninger rundt om i landet. Forbundet har kontorlokale på Tøyen i Oslo, der generalsekretæren vil jobbe med arbeidsutvalget, ansatte i sekretariatet og øvrige tillitsvalgte.

Om stillingen:

Generalsekretæren står ansvarlig for daglig drift av Hyperion, herunder arbeidsgiver-, personal- og økonomiansvar. Generalsekretæren er ansvarlig for Hyperions oppgaver slik de er nedfelt i Hyperions vedtekter, arbeidsprogram og andre sentrale vedtak. Generalsekretæren skal bistå arbeidsutvalget og sentralstyret til Hyperion i gjennomføringen av sine oppgaver og fungerer som sekretær for disse organene. Du får jobbe sammen med engasjerte ansatte og tillitsvalgte, og passe på at ungdommer i hele Norge får engasjere seg i sine interesser.

Generalsekretæren må være strukturert og hjelpsom i sitt arbeid med svært varierte oppgaver. Stillingen er en åremålsstilling på tre til fem år. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Generalsekretæren sin øverste overordnete vil være arbeidsutvalget i Hyperion ved leder.

Vi søker deg som:

 • Har bakgrunn fra barn- og ungdomsorganisasjoner
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Tar eget initiativ og har mulighet til å jobbe selvstendig
 • Er klar for å takle å drifte en stor og nasjonal barn- og ungdomsorganisasjon

Vi tilbyr:

 • Ungt arbeidsmiljø
 • Spennende og unike oppgaver
 • Fleksible arbeidsmuligheter
 • Mulighet for nettverksbygging
 • Deltagelse på morsomme arrangementer i Nerde-Norge

Krav til søker:

 • Erfaring med organisasjonsarbeid er en forutsetning
 • Erfaring med økonomistyring (bilag, budsjett, regnskap) er en forutsetning
 • Gode datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra frivillige organisasjoner
 • Ledererfaring
 • Førerkort klasse B
 • Kjennskap til regnskapssystemer
 • Kjennskap til Hyperion og deres foreninger er en fordel
 • Interesse for nerdekultur

Stillingen lønnes etter avtale med startlønn fra 393 854 kr til 417 240 kr.

OMFANG: 100%
TILTREDELSE: Desember/januar, etter avtale.

Søknad med CV sendes til helle@n4f.no, bruk “Generalsekretær” i emnefeltet. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Nettsted: https://n4f.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024