Til hovedinnhold
Ungdom og Fritid

Internasjonalt ansvarlig

Oslo
xxx
Prosjektstilling, Fulltid
13.06.2022

Vil du jobbe som internasjonalt ansvarlig i et engasjement fram til 30. juni 2023?

Gjennom internasjonale samarbeid og nettverk styrker vi vårt nasjonale arbeid innen kunnskapsutvikling, politikkutforming og prosjektarbeid.

Vi trenger en faglig sterk person til stillingen, som får ansvar for det internasjonale arbeidet i organisasjonen. Du vil samarbeide tett med samfunnskontakt og generalsekretær. Stillingen byr på et et bredt spekter av arbeidsoppgaver fra prosjektledelse, internasjonale søknadsordninger, daglig ledelse av organisasjon for profesjonelt ungdomsarbeid i Europa (POYWE), med mer.

Dette er en stilling som krever god kunnskap om internasjonale støtteordninger, prosjektledelse/ søknadsarbeid, EU som politisk system, og ikke minst høy sosial kompetanse og interesse for nettverksbygging.

Du må kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, med mennesker på mange nivåer, fra ungdom og ungdomsarbeidere, til politikere og byråkrater i Norge og Europa.

Det er en fordel å ha kjennskap til ungdomsarbeid og fritidssektoren, og man bør kjenne til det norske og europeiske offentlige systemet. Det er også en fordel med interesse for forskning og fagutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk utvikling av vårt internasjonale arbeid
 • Styrke fritidsklubbfeltets internasjonale arbeid ved å synligjøre og veilede i Erasmus+ programmet (stor del av stillingen)
 •  Samle, systematisere og dele europeisk forskning og utvikling, og politikkutvikling på ungdomsfeltet
 • Prosjektledelse av internasjonale prosjekter – søke, gjennomføre og rapportere
 • Lede POYWE – Europeisk organisasjon for profesjonelt ungdomsarbeid sammen med generalsekretær
 • Oppfølging av våre internasjonale samarbeidspartnere
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilfalle stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere samfunnsvitenskapelig eller kommunikasjonsfaglig utdanning. Ved lang relevant erfaring, kan søkere med lavere utdanningsnivå vurderes
 • Kunnskap om det politiske systemet nasjonalt og europeisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med prosjektledelse og søknadsarbeid
 • Kjennskap til hvordan en frivillig organisasjon fungerer

Personlige egenskaper:

 • God til å bygge relasjoner og nettverk, og fungerer godt i team
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Even til både å ta initiativ og være pådriver, samtidig som en må evne å iverksette og gjennomføre
 • Evne til å håndtere en hektisk hverdag med mange varierte, utfordrende og spennende oppgaver
 • Løsningsorientert

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Interessante, varierte og utviklende oppgaver
 • Mulighet til å påvirke ungdomsarbeidet i Norge og Europa
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Svært godt arbeidsmiljø

Dette er en spennende jobb med dyktige og engasjerte medarbeidere. Du vil få veiledning og opplæring, og bli stilt overfor interessante og utviklende arbeidsoppgaver med mulighet til å påvirke fritidsklubbfeltets rammer og ungdoms hverdag. Du vil også få muligheter for faglig og personlig utvikling, blant annet gjennom deltakelse på kurs og konferanser. Vi er et lite sekretariat og derfor avhengig av hverandre. Vi setter derfor pris på at du er utadvendt og har godt humør. Sammen skal vi fronte organisasjonen med begeistring, bygge nettverk, og delta i den fritids- og ungdomsfaglige debatten.

Både reising nasjonalt og internasjonalt, helge- og kveldsarbeid må påregnes.

Oppstart: Snarest
Med mulighet for forlengelse.

Lønnstrinn: Stillingen lønnens etter statens lønnsregulativ i lønnsspenn 39 – 57 avhengig av utdanning og erfaring.

Send søknad via Finn.no.

Om Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for over 100 000 ungdommer, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber og lignende tilbud. Vi har mer enn 650 medlemsklubber over hele landet, som vi bistår gjennom politisk påvirkningsarbeid, kurs- og konferansetilbud, støtteordninger, og flere spennende prosjekter både i Norge og Europa. Sekretariatet består i dag av tolv personer, og kontorene ligger sentralt til på Grønland i Oslo.

For spørsmål angående stillingen ta kontakt med:
Generalsekretær André Ruud, telefonnummer 48 31 52 87 eller teamleder Linn Ersland 483 15 280

Nettsted: https://www.facebook.com/ungdomogfritid

Flere stillinger

Landsforeningen for barnevernsbarn

Medlemskoordinator

xxx
OSLO
xxx
Fast stilling, Fulltid
xxx
4.09.2022
Youth For Understanding (YFU) Norge

Outbound-koordinator for utvekslingselever

xxx
Oslo
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2022