Til hovedinnhold
Foto: KFUK-KFUM
Humanistisk Ungdom

Organisasjonsrådgiver

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
11.02.2024

Humanistisk Ungdom er en landsdekkende organisasjon for humanister fra 13 til 25 år. Vi ønsker å gjøre ungdom bevisst på sitt eget livssyn, og la ungdom være humanister på egne premisser i fellesskap med andre. Humanistisk Ungdom er den selvstendige ungdomsorganisasjonen til Human-Etisk Forbund. Vi har nå ledig stilling som organisasjonsrådgiver. Organisasjonsrådgiver er en av tre ansatte, og inngår i kontorfellesskapet sammen med arbeidsutvalget.

Arbeidsoppgaver i stillingen vil primært være knyttet til :

 • Organisasjonsutvikling
 • Rekrutteringsarbeid
 • Proaktiv oppfølging av HUs lokallag og frivillige i samarbeid med sentralstyrets lokallagsutvalg
 • Lokallagsadministrasjon, sikre oppfylling av formelle krav
 • Skolering av tillitsvalgte og lokallag, kompetansebygging i organisasjonen
 • Administrasjon av HU-fondet (Frifondmidler)
 • Være med som ansvarsperson på HUs sommerleir, som for mange i organisasjonen er årets høydepunkt

 

Øvrige arbeidsoppgaver som kan forventes å tilfalle stillingen er :

 • Arrangere seminarer og digitale aktiviteter
 • Landsmøteforberedelse
 • Økonomioppfølging
 • Kampanjearbeid
 • Andre forefallende oppgaver

Vi er særlig på jakt etter en person som har gode evner til selvledelse, initiativ og evnen til å sette seg inn i ting raskt, da det legges opp til stor grad av selvstendighet i eget arbeid. Det er også helt nødvendig med god forståelse for frivillige organisasjoner.

I tillegg til dette ser vi etter en person med flest mulig av disse kvalifikasjonene:

 • Erfaring fra frivillige organisasjoner, og helst ungdomsorganisasjoner
 • Erfaring fra lokallagsarbeid
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med rekruttering og/eller organisasjonsutvikling
 • Svært gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med skolering og/eller pedagogisk arbeid
 • Kjennskap til støtteordninger for frivillige organisasjoner, særlig Frifond organisasjon
 • Erfaring med økonomioppfølging

Personlige egenskaper som kommer godt med i denne stillingen :

 • Samfunnsorientert, og har interesse av livssynspolitiske saker.
 • Initiativrik, god gjennomføringsevne, og arbeider strukturert.
 • Du er fleksibel. Du evner å skifte retning i arbeidet ditt, å påta deg nye arbeidsoppgaver, også i travle perioder.
 • Du lærer raskt og oppsøker informasjon når nødvendig
 • Du liker å jobbe med mennesker, og har gode samarbeidsevner
 • Du liker å ha det hyggelig på arbeidsplassen og kan bidra til det sosiale fellesskapet

Humanistisk Ungdom holder til i egne kontorlokaler midt i sentrum, et steinkast fra Jernbanetorget. Vi har kjernetid fra 9-15 hver dag, men denne vil kunne tilpasses kvelds- og helgearbeid. Noe arbeid på kveld og helg må påregnes, for eksempel i sammenheng med landsmøte og sommerleir, men også i forbindelse med møter med frivillige som ikke nødvendigvis har tid til å møtes på dagtid.

Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et intervju.

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn 19 og 34. Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv.

Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge.

Om søknaden

I søknaden din bør du skrive litt om hvorfor du har lyst å jobbe i akkurat Humanistisk Ungdom, hvilken erfaring du tar med deg som kan være nyttig for jobben hos oss og når du har mulighet til å starte dersom du får tilbud om jobben. Søknad og CV sendes samlet som en PDF til HUstilling@human.no . Referanser, attester og vitnemål spør vi etter senere, så de trenger du ikke å sende til oss nå.

Ønsket oppstart er 18. mars eller tidligere etter avtale.
Søknadsfrist er 11. februar, og vi planlegger å sette i gang med intervjuene så raskt som mulig etter dette.

Spørsmål om stillingen kan rettes til organisasjonsrådgiver Frida Myklebust Amdahl på telefon 46942412 (mellom 10 og 14) eller e-post ungdom@human.no. Spørsmål angående søknad og ansettelse kan rettes til generalsekretær Victoria Galåen på telefon 98834523 eller e-post ungdom@human.no.

Nettsted: https://humanistiskungdom.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024