Til hovedinnhold
ONF

Organisasjonsrådgiver

Storgata 51, Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
12.06.2024

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) søker en engasjert organisasjonsrådgiver til en spennende 100% stilling i en organisasjon i rask vekst.

 

Organisasjonsrådgiver skal bistå generalsekretær og hovedstyret i deres arbeid, både internt og eksternt. Arbeidstaker skal samarbeide tett med generalsekretær, hovedstyret og andre arbeidstakere i ONF.

Stillingen som organisasjonsrådgiver tildeles arbeidsoppgaver av generalsekretær på vegne av ONFs hovedstyre. Arbeidsområdene til organisasjonsrådgiver omfatter: organisasjonsutvikling, medlemsoppfølging og administrasjon. 50 prosent av stillingen forbeholdes økonomisk-administrativt arbeid, og disponeres i samråd med generalsekretær. Organisasjonsrådgiver rapporterer til generalsekretær.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe overordnet med organisasjonsutvikling i samråd med generalsekretær
 • Bistå generalsekretær med økonomisk-administrativt arbeid
 • Lederansvar for ansatt organisasjonssekretær
 • Du vil bistå organisatorisk i ONFs politiske påvirkningsarbeid
 • Du vil bidra til ONFs synlighet på sosiale medier og bistå med nyhetsbrev
 • Du vil samarbeide tett med ONFs tillitsvalgte, og ha planleggingsansvar for organisasjonens interne og eksterne arrangementer i samråd med politisk ledelse, generalsekretær og øvrige ansatte
 • Ansvarlig for å følge opp medlemslag og bidra til kompetanseutvikling blant studentdemokratiene og de tillitsvalgte.
 • Reisevirksomhet i forbindelse med besøk av medlemslag må påberegnes

Andre oppgaver kan i perioder tillegges stillingen etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du har organisasjonserfaring og brenner for organisasjonsutvikling
 • Du er strukturert, og med sterke organisatoriske evner
 • Du har god formidlingsevne både muntlig og skriftlig
 • Du har erfaring fra medlemsrettet arbeid
 • Du har utdanning fra fagskole, høyskole eller universitet. Relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet.

Egenskaper:

 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Du liker å jobbe sammen med andre og har gode lederegenskaper
 • Du er ansvarsfull, selvstendig og har en effektiv arbeidsform
 • Du er en som liker å motivere tillitsvalgte og medlemmer i deres arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr :

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Årslønn tilsvarende statens lønnstrinn 51-61
 • 7 prosent pensjon
 • Nyoppussede lokaler sentralt i Oslo og tilgang på moderne kantine til selvkost
 • Du blir en sentral aktør i å videreutvikle en organisasjon i rask vekst
 • Være med å styrke en viktig del av utdanningssystemet i Norge

Søknad og CV sendes til generalsekretær, ola@fagskolestudent.no

Fastsettelse av lønn, tiltredelse og andre betingelser etter avtale.

Intervjuer vil bli gjort fortløpende. Dersom du har spørsmål knyttet til ansettelsesprosessen eller utlyst stilling ta kontakt med generalsekretær Ola Nyhus tlf: 95455681, eller på ola@fagskolestudent.no

Om arbeidsgiveren:

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter er den eneste landsomfattende interesseorganisasjonen for studenter på fagskoler i Norge. ONF har rundt 26.000 medlemmer fordelt på 34 fagskoler i Norge. ONF fremmer studentenes interesser, rettigheter og vilkår overfor beslutningstakere og myndigheter for øvrig. ONFs sekretariat består i dag av to frikjøpte tillitsvalgte (leder og nestleder) og tre ansatte (generalsekretær, politisk rådgiver og organisasjonssekretær).

Nettsted: https://www.fagskolestudent.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024