Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde for ledige stillinger.
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Organisasjonsrådgiver

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
31.05.2022

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) er en fagforening for forfattere og oversettere av sakprosa. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger om avtaler med offentlige og private institusjoner om vilkår for utgivelse og bruk av sakprosa, om vederlagsordninger mv. NFFO arbeider også for å fremme god faglitteratur, styrke norsk skriftspråk og trygge ytringsfriheten i et internasjonalt perspektiv. Foreningen har om lag 5.000 medlemmer.

Stillingen vil blant annet innebære:

 • Å utarbeide og vedlikeholde en organisasjonshåndbok
 • Å lage, gjennomføre og kontinuerlig videreutvikle en kurs- og arrangementsplan for alle våre medlemmer over hele landet
 • Videreutvikling av NFFOs medlemsfordeler
 • Hovedansvaret for NFFOs medlemsrekruttering
 • Organisasjonsutvikling for alle våre råd, utvalg, styrer og andre tillitsvalgte organ
 • Lage opplæringsprogram og -materiell for alle tillitsvalgte
 • Utarbeide policydokumenter for blant annet mangfold- og likestilling
 • Annet organisatorisk arbeid

Kvalifikasjoner

 • Vi tror du har bred og variert organisasjonsbakgrunn, gjerne både som ansatt og tillitsvalgt
 • Du har høyere utdanning
 • Du skriver godt, helst både på nynorsk og bokmål, og kan skrive gode saksframlegg til ledelse og styret
 • Du samarbeider svært godt med andre, både kollegaer og tillitsvalgte
 • Du evner å tenke prinsipielt og strategisk, og forstår at hvordan du behandler en enkelt sak får konsekvenser for framtidig drift
 • Du har god økonomiforståelse, styrer etter budsjett og forholder deg til økonomiske realiteter
 • Om du har erfaring fra bokbransjen eller kulturfeltet er det en fordel
 • Du er interessert i litteratur

NFFO holder til i ærverdige lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo. Vi møter stort sett på kontoret hver dag, men bruker hjemmekontor de dagene det passer best. Stillingen vil innebære noe arbeid på kveld og i helger.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Har du spørsmål til stillingen må du gjerne ringe administrasjonssjef Ranveig Tveitnes på 48 04 66 26

Om arbeidsgiveren

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) er en fagforening for forfattere og oversettere av sakprosa. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger om avtaler med offentlige og private institusjoner om vilkår for utgivelse og bruk av sakprosa, om vederlagsordninger mv. NFFO arbeider også for å fremme god faglitteratur, styrke norsk skriftspråk og trygge ytringsfriheten i et internasjonalt perspektiv. Foreningen har om lag 5.000 medlemmer.

Nettsted: https://nffo.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024