Til hovedinnhold
Skeiv Ungdom

Prosjektkoordinator Ungdomstelefonen Skeiv Ungdom

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
15.07.2022

Skeiv Ungdom søker prosjektkoordinator i Ungdomstelefonen

Ønsker du å legge til rette for at unge har et trygt sted å komme med spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet? Er du god på å motivere og ta vare på frivillige i en ungdomsorganisasjon? Da er kanskje du vår neste prosjektkoordinator i Ungdomstelefonen!

Ungdomstelefonen (UT) er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse, aktivitetstilbud eller sex. Tjenesten er drevet etter likepersonsprinsippet, der unge frivillige i alderen 18-30 år svarer unge på spørsmål de sitter inne med. De frivillige i Ungdomstelefonen svarer på henvendelser på telefon, chat og melding. .

Mer informasjon om Ungdomstelefonen finner du på www.ungdomstelefonen.no.

Som prosjektkoordinator i Ungdomstelefonen har du det overordnede ansvaret for generell drift, administrering av prosjektet, samt rekruttering, opplæring og oppfølging av vaktene i Ungdomstelefonen. Du samarbeider tett med tillitsvalgt blant de frivillige.

Du vil jobbe på vårt hovedkontor i Oslo sentrum sammen med våre øvrige ansatte. Kontorene våre er universelt utformet. Stillingen rapporterer til Daglig leder i Skeiv Ungdom.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Rekruttere og følge opp frivillige vakter til Ungdomstelefonen, inkludert debriefing av vakter i Ungdomstelefonens åpningstid.
 • Bistå frivillige i å betjene samtaletilbudet ved behov i Ungdomstelefonens åpningstid
 • Søknads- og rapportskriving på offentlige støtteordninger
 • Sikre gode rutiner for føring av statistikk, erfaringsutveksling og kompetanseheving blant vaktene i Ungdomstelefonen
 • Utvikle og følge opp budsjett for prosjektet i samarbeid daglig leder
  Planlegge og organisere faglige og sosiale arrangement for de frivillige i Ungdomstelefonen

Du må:

 • Relevant sosialfaglig utdanning (f.eks. sosialt arbeid, psykologi, barnevern, samtaleterapi, psykisk helsearbeid e.l.)
 • Ha relevant utdanning eller realkompetanse – helst innen sosialt eller annet helserelatert arbeid
 • Ha erfaring fra organisasjonsarbeid, helst fra barne- og ungdomsfrivillighet eller andre lignende tilbud og tjenester relevant for stillingen
 • Være strukturert og ha evne til å jobbe selvstendig
 • Ha inngående kunnskap om psykisk helse og kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du:

 • Har erfaring fra lignende hjelpetjenester
 • Har god forståelse av frivillighet og evne til å motivere og jobbe godt med og for frivillige
 • Har erfaring med søknads- og rapportskriving

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av sin kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller sin seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Skeiv Ungdoms ansatte skal gjenspeile det mangfoldet vi representerer og jobber for som organisasjon. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss – uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer særlig rasifiserte personer (ofte omtalt som etniske minoriteter) og/eller personer med nedsatt funksjonsevne om å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen etter behov.

Hos oss i Skeiv Ungdom får du

 • Jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige
 • Et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø med god oppfølging
 • En universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden
 • Felles lunsjordning
 • Gode muligheter for å utvikle seg innenfor organisasjonsarbeid
 • Mulighet til å delta på kurs relevante for stillingen

Stillingen er på 100% og lønnes etter statens satser, lønnstrinn etter avtale. En del kvelds- og helgearbeid må medregnes. Stillingen er finansiert gjennom statlige prosjektmidler, og en videreføring av stillingens størrelse er avhengig av videreføringen av disse midlene.

Tiltredelse i august/september.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til administrasjonsleder i Skeiv Ungdom, Sol Esperanza Pellicer, på e-post sol.pellicer@skeivungdom.no eller tlf. 473 95 011.

Søknad med CV sendes innen 15.07.2022 på e-post til jobb@skeivungdom.no, og merkes “Søknad prosjektkoordinator UT”. Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved eventuelt intervju. Intervjuer er planlagt gjennomført i juli/august.

Da vi er en organisasjon som jobber spesifikt for og med barn og ungdom vil vi be kandidaten vi ansetter om å fremvise forenklet politiattest.

Nettsted: https://skeivungdom.no

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024