Til hovedinnhold
Juvente

Prosjektleder

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
28.01.2024

Hva skal du gjøre?

Juvente har to prosjektledere som samarbeider tett og som vil fordele arbeidsoppgavene seg imellom. Vi har tre hovedprosjekter: Edruss, Opp Til Meg og Bedre Uten. Du vil blant annet ha ansvar for å:

 • Planlegge, gjennomføre, måle og evaluere prosjektene.
 • Følge opp egne budsjetter.
 • Søke om og rapportere på økonomiske tilskudd.
 • Delta i videreføringen og videreutviklingen av pågående prosjekter.
 • Bidra i idéutvikling og oppfølging av nye større og mindre kampanjer.
 • Bidra til å velge ut og implementere egnet metodikk og verktøy for prosjektgjennomføring og rapportering.
 • Være med å oppdatere nettsider og sosiale medier.
 • Følge samfunnsdebatten og fremme våre prosjekter i media, nettverk og på arrangementer.
 • Følge opp samarbeidspartnere og leverandører i Juventes prosjekter.

Vi er et lite og hyggelig team på syv årsverk i administrasjonen, inkludert frikjøpt styreleder. Dette gjør at prosjektlederne våre får påvirke prosjektene våre i stor grad. Samtidig vil det være behov for at alle er fleksible, og har mulighet til å hjelpe hverandre og bidra på forskjellige måter etter behov.

 

Hvem er du?

Først og fremst er du strukturert. Du blir også ekstra engasjert når du blir presentert for en utfordring du ikke har gjort før. Du tror på at det viktigste er ikke hva du kan i dag, men hva du kan lære. Du viser stor drivkraft, og trives når du kan få påvirke, være innovativ og omsette ideer til handling. Utover dette, tror vi at en dyktig prosjektleder kan ha mange ulike kvalifikasjoner og egenskaper.

Det er ønskelig at du har fullført minst en bachelorgrad som er relevant for omfanget av denne stillingen.

Det er en fordel at du trives med å jobbe med ungdom, og klarer å engasjere og begeistre dem gjennom prosjektene våre. Det krever at du har innsikt og forstår målgruppens behov.

 

Hva kan vi tilby?

 • En svært viktig og samfunnsnyttig jobb.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Eksterne kurs hos LNU, Virke, Frivillighet Norge og Actis.
 • Ansvar og mulighet for å påvirke i en organisasjon med flat struktur og korte beslutningsprosesser.
 • Dekning av mobilabonnement inntil 366 kr i måneden.
 • Gode pensjonsvilkår.
 • Fleksibel arbeidstid, og muligheter for hjemmekontor en gang i uken.
 • Kontor sentralt i Oslo.

Øvrig informasjon

Som ungdomsorganisasjoner flest er det aktivitet på ettermiddag, kveldstid og i helger. Det må derfor regnes med noe helge- og kveldsarbeid, og fleksibilitet med tanke på arbeidsoppgaver, reise- og arbeidstid.

Inkludering og mangfold er viktige verdier i Juvente, og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv.

Det kreves politiattest for alle ansatte. Og tiltredelse etter avtale

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

Om prosjektene

Edruss

Edruss mener det er viktig at du som er russ kan få feire russetiden på dine premisser, uten å oppleve forventninger eller press om at man må drikke alkohol for å være med i gjengen.

Juvente startet opp Edruss i 2013, og prosjektet har vokst seg større for hvert år siden da. Målet til Edruss er å vise at man kan ha en like fet russetid, selv om man velger å ikke drikke alkohol.

 

Bedre Uten

Formålet med prosjektet BedreUten er å initiere den gode samtalen, samt oppfordre til individuelle refleksjoner rundt alkoholens rolle i eget liv og i samfunnet generelt.

Samtidig ønsker vi å viske ut skillene mellom dem som velger å drikke alkohol og dem som velger å avstå. På den måten vil vi sammen fremme en mer inkluderende drikkekultur i Norge, hvor individuelle valg og grenser blir akseptert.

 

Opp til meg

Ungdom trenger Ikke å bli fortalt hva de skal mene, si og gjøre. Alt de trenger er kunnskap og støtte til å kunne ta sine egne valg.

Derfor har vi utviklet undervisningsopplegget “Opp til meg”, som tar opp temaer som rusmidler, helse og livsmestring. Vi besøker skoleklasser og andre grupper av ungdommer for å ta opp disse temaene gjennom ulike øvelser hvor alle får muligheten til å dele tankene og meningene sine.

Du kan lese mer om prosjektene på Edruss.no, Bedreuten.no og Opptilmeg.no

Sjekk gjerne også instagramkontoene @edruss og @bedreuten

 

Om arbeidsgiveren

Juvente er en rusforebyggende ungdomsorganisasjon. Hos oss står rusforebygging og ruspolitikk sentralt. Gjennom arbeidet vårt ønsker vi å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet. Du er velkommen til å lese mer om oss og vår historie på juvente.no

Nettsted: https://juvente.no/

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024