Til hovedinnhold
Skeiv Ungdom

Rus- og psykisk helse-koordinator

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
8.12.2022

Er du en trygg voksenperson som vil arbeide med unge skeive i å lage trygge, rusfrie møteplasser og arrangementer rundt om i hele landet, spesielt under pride, året rundt?

Vil du holde foredrag internt og eksternt i rus og psykisk helse blant skeive og bidra til kompetansehevelse om dette temaet? Vil du bistå i å det forebyggende arbeidet med etiske retningslinjer og varsling i vår organisasjon? Da kan du være kandidaten vi ser etter!

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bistå lokallag med planlegging av rusfrie arrangementer
 • Bistå lokallag med å planlegge rusfrie fester og markering under Pridefestivaler over hele landet, året rundt
 • Holde foredrag om unge skeives rus- og helseutfordringer for fagpersoner innen helsevesen og hjelpetiltak som jobber med unge, samt for organisasjoner som henvender seg til ungdom.
 • Bistå psykososialt hos våre medlemmer og tillitsvalgte, samt arbeide med etiske retningslinjer og varslingsrutiner i Skeiv Ungdom
 • Samarbeide med andre aktører om rusforebyggende tiltak rettet mot unge skeive
 • Videreutvikle rusforebyggende metoder til bruk internt i Skeiv Ungdom
 • Bistå organisasjonen med faglige råd, innspill og kompetanseheving knyttet til rus, psykisk helse, kjønn og seksualitetsmangfold
 • Søknads- og rapportskriving på offentlige støtteordninger
 • Rapportering og regnskap på eget prosjekt i samarbeid med daglig leder
 • sikre gode rutiner for intern rapportering på eget prosjekt

Du må:

 • ha erfaring fra organisasjonsarbeid, helst fra barne- og ungdomsfrivillighet, helse, rus, psykiatri eller lignende
 • ha relevant utdanning eller realkompetanse – helst innen helse, psykologi, samfunnsvitenskap eller annet relatert arbeid
 • være strukturert og systematisk
 • ha evne til å jobbe selvstendig
 • ha høy arbeidskapasitet og være fleksibel
 • ha inngående kunnskap om rus, psykisk helse, kjønns- og seksualitetsmangfold
 • ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • kunne jobbe både individuelt og i team, og derfor være initiativrik, selvstendig og ha gode samarbeidsevner

Det er en fordel om du:

 • har erfaring med å jobbe i frivilligheten, spesielt på lokallagsnivå
 • har erfaring som frivillig i ulike organisasjoner og med og for ungdom
 • har god forståelse av frivillighet og evne til å motivere og jobbe godt med og for frivillige
 • kjennskap til og erfaring med rusforebyggende arbeid
 • har erfaring med søknads- og rapportskriving
 • har erfaring fra koordinering og/ eller prosjektledelse
 • har erfaring med å rapportere på og ha oversikt over regnskap til eget prosjekt
 • erfaring med å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer
 • erfaring med å undervise/ holde foredrag
 • prosjektledererfaring

Du kan være den rette kandidaten selv om du ikke har erfaring med alt nevnt ovenfor, du vil få tilstrekkelig med opplæring for å kunne utføre dine arbeidsoppgaver på en god måte.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Skeiv Ungdoms ansatte skal gjenspeile det mangfoldet vi representerer og jobber for som organisasjon. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss – uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer særlig rasifiserte personer (ofte omtalt som etniske minoriteter) om å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen etter behov.

Hos oss i Skeiv Ungdom får du:

 • jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige
 • et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 09 og 15
 • en universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden
 • felles lunsjordning
 • mulighet til å delta på kurs som er relevante for stillingen

Stillingen er fast 100% og lønnes etter statens satser, lønnstrinn 33-38, basert på kvalifikasjoner. Noe kvelds- og helgearbeid, samt en del reising må medregnes. Stillingen er finansiert gjennom statlige prosjektmidler, og en videreføring av stillingen avhenger av videreføring av disse midlene.

Tiltredelse: Snarest

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til leder, Jane-Victorius G. Bonsaksen på e-post jane-victorius@skeivungdom.no eller tlf. 46542669

Søknad med CV sendes innen 08.12.2022 på e-post til jobb(at)skeivungdom.no, og merkes «Søknad Rus- og psykisk helse koordinator». Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Intervjuer er planlagt gjennomført i august. Du kan også søke via finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=265070430

Da vi er en organisasjon som jobber spesifikt med barn og ungdom vil vi be personen vi ansetter om å fremvise forenklet politiattest.

Om arbeidsgiveren

Skeiv Ungdom er en frivillig, ideell, bruker- og ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering.

Organisasjonen er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle under 30, både homofil, bifil, lesbisk, trans- og skeiv ungdom, og de som støtter vårt arbeid. Vi er politisk uavhengige og livssynsnøytrale. Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Arbeidet til Skeiv Ungdom er todelt. På den ene siden arbeider vi politisk for å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for målgruppa vår. På den andre siden er Skeiv Ungdom en organisasjon som jobber for å skape sosiale tilbud for skeive ungdommer over hele landet.

Nettsted: https://skeivungdom.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024