Til hovedinnhold
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
1.09.2024

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU) ønsker å styrke innsatsen på unge voksne, og søker derfor UNG VOKSEN KONSULENT

 

 

Hva vil vi oppnå med stillingen:

 • Oppstart og oppfølging av Disippelhus-konseptet. disippelhus.no
 • Oppstart og oppfølging av unge voksne arbeid i våre menigheter.
 • Følge opp ledere gjennom vår mentor-ressurs og ledersamlinger.
 • Samarbeid med FriBU stab og menighetsteamet i Frikirken.

Vi tilbyr 30% stilling.
Tiltredelse: etter avtale.
Dersom du har de kvalifikasjoner og ferdigheter vi leter etter, kan det være aktuelt å kombinere denne stillingen med speiderkonsulent (30%) som er utlyst.

Kvalifikasjoner vi leter etter:

 • Vi leter etter personer som har driv og gjennomføringsevne.
 • Du må være selvstendig i måten du arbeider på, samtidig som du kan jobbe i team.
 • Vi ser etter deg som er kreativ og glad i mennesker. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Alle ansatte i FriBU er forpliktet på Guds ord og vår kirkes bekjennelse.
 • Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldene bestemmelser i Frikirkens lønnsavtale.
 • FriBUs stab er desentralisert og er lokalisert over store deler av Norge.
 • Arbeidssted etter avtale.

Vedrørende spørsmål til stillingen kan daglig leder Håvard Haugland,
hh@fribu.no / 414 18 400 eller administrasjonsleder Martin Nøstrud,
mn@fribu.no / 456 88 015, kontaktes.

Søknad og CV sendes til daglig leder Håvard Haugland per e-post: hh@fribu.no

Søknadsfrist 1. september.

Nettsted: https://fribu.no/

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024