Til hovedinnhold
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillig verv

Ungdomsdelegat på Klima

xxx
Frivillig verv, Deltid
29.01.2023

Nå har du mulighet til å delta på COP28 i 2023!  

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. Nå søker vi en ungdomsdelegat med klima som fagfelt. 

Conference of the Parties (COP) 

Klimatoppmøtet er Klimakonvensjonens øverste beslutningsorgan. Alle stater som er parter i konvensjonen er representert ved COP. Møtet arrangeres årlig og under møtet gjennomgås gjennomføringen av klimakonvensjonen. COP har myndighet til å ta beslutninger som er nødvendig for å fremme effektiv implementering av konvensjonen i medlemsstatene. 

Norges ungdomsdelegat deltar i den norske delegasjonen og bidrar med møter, innspill og forhandlinger. 

Tentativ dato for COP28 er 6.- 17. november 2023 i Dubai 

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?  

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN.  

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.  

Du kan lese mer om LNUs ungdomsdelegatsordning og hvilke andre møter vi oppnevner ungdomsdelegater til her. 

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji. 

LNU ser etter deg som: 

  • Er medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner  
  • Har kjennskap til, kunnskap om og interesse for globale spørsmål på det aktuelle temaet   
  • Har erfaring med internasjonal representasjon og/eller globale spørsmål   
  • Har erfaring med organisasjonsarbeid fra nasjonalt nivå   
  • Har innsikt i og kunnskap om relevante politiske saker og prioriteringer innenfor fagfeltet   
  • Har evne til å jobbe selvstendig og som er initiativrik 
  • Har gode samarbeidsevner  
  • Har evne til å sette deg inn i og formidle kompliserte problemstillinger   
  • Har sterke engelskspråklige egenskaper, både muntlig og skriftlig  

 

Søknad 

Fyll ut skjema her og send deretter CV og nominasjonsbrev til silje@lnu.no innen utgangen av søndag 29. januar 2023. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater. 

Flere stillinger

Elevorganisasjonen i Norge (EO)

Økonomisekretær

xxx
Oslo
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.11.2023
Ikke LNU-medlem

Kontorsjef

xxx
Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
xxx
13.10.2023