Til hovedinnhold
Natur og Ungdom (N&U)
Frivillig verv

Utvalgsleder i Natur og Ungdom

Oslo
xxx
Frivillig verv, Deltid
29.12.2023

Du kan nå søke om å bli utvalgsleder for en av Natur og Ungdoms utvalg: landbruksutvalget, samferdselsutvalget, utvalg for internasjonalt klimaarbeid og Øst- og Barentsutvalget. Frist 28. desember.

Internasjonalt klimaarbeid

Natur og Ungdoms utvalg for internasjonalt klimaarbeid jobber med de globale klimagassutslipp, herunder internasjonale klimaforhandlinger og Equinors rolle i utlandet. Som utvalgsleder for internasjonalt klimaarbeid vil du ha ansvar for å lede Natur og Ungdoms arbeid med internasjonale klimaforhandlinger. Vi leter etter deg som har erfaring og/eller brenner for internasjonal klimapolitikk og solidaritet.

Landbruk

Natur og Ungdoms landbruksutvalg jobber med å en bedre jordbrukspolitikk, slik at mer mat produseres i Norge og norske bønder får bedre kår å arbeide i. Som utvalgsleder vil du ha ansvar for å lede Natur og Ungdoms arbeid for bærekraftig matproduksjon i Norge. Samarbeid med prosjektkoordinator for Grønt Spatak og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget vil være viktig og en sentral del av vervet. Vi leter etter deg som er opptatt av brobygging og har erfaring og/eller engasjement for jordbruket i Norge.

Samferdsel

Natur og Ungdoms samferdselsutvalget jobber med å endre norsk samferdselspolitikk, slik at jernbanen styrkes og monsterveiprosjektene skrotes. Som utvalgsleder vil du ha ansvar for å lede Natur og Ungdoms arbeid for en bedre samferdselspolitikk. Vi leter etter deg som har erfaring og/eller interesse for utvikling i transportsektoren i Norge.

Øst- og Barents

Natur og Ungdoms Øst- og Barentsutvalget jobber med å styrke den unge miljøbevegelsen i nordvest Russland og Øst-Europa, gjennom å styrke samarbeidet og bedre diplomatiske vilkårene internasjonale samarbeid må fungere innenfor. Som utvalgsleder vil du ha ansvar for bistå ansatte i Øst- og Barentssamarbeidet i Natur og Ungdoms arbeid for å styrke miljøbevegelsen på tvers av landegrenser. Vi leter etter deg som har erfaring og/eller interesse for arbeid med menneskerettigheter, ytringsfrihet og utvikling i post-sovjetiske land.

Generelle oppgaver for alle utvalgsledere:

  • Sørge for fremdrift i utvalget, lede og kalle inn til møter.
  • Delta på relevante saker under sentralstyre og landsstyremøter i Natur og Ungdom
  • Representere Natur og Ungdom i relevante forum og møter.
  • Være med å bygge kunnskap om relevante saker for utvalget, både innad i utvalget og i resten av organisasjonen.
  • Sammen med utvalget, søke om midler til prosjekter samt annet utvalgsarbeid.
  • Samarbeide med sentralstyret i relevante politiske saker.

Det forventes at en utvalgsleder kan bruke +/- en 6 timer i uken på utvalgsarbeid. Det forventes også at kan delta på noe felles opplæring i januar. Du må være ordinær medlem av Natur og Ungdom for å bli valgt, altså du må være under 26 år i 2024.

Utvalgsledere velges på Natur og Ungdoms landsmøte 8. januar, etter innstilling av arbeidsutvalget. Resten av utvalget vil bli valgt på landsstyremøte i februar.

Send din motivasjonsbrev til gytisb@nu.no innen 28. desember, 23:59. Merk e-posten med «Utvalgsleder». Har du noen spørsmål så er det bare å ta kontakt!

Nettsted: https://www.nu.no/bli-utvalgsleder-i-natur-og-ungdom/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024