Til hovedinnhold
Norges Speiderforbund er en av organisasjonene som får støtte til sine lokale foreninger gjennom Frifond organisasjon. Foto: Andreas Harjo Kjellmann/Norges Speiderforbund
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillig verv

Vil du påvirke den langsiktige klimapolitikken fram mot 2050?

Oslo
xxx
Frivillig verv, Deltid
11.09.2022

Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Utvalget skal levere en NOU-rapport (Norges offentlige utredninger) innen 1. november 2023, og har i den forbindelse satt i gang et større medvirkningsarbeid for å få innspill fra barne- og ungdomsorganisasjonene.
LNU skal på oppdrag fra Klimautvalget lage en rapport med våre medlemsorganisasjoners syn på innspillsgrunnlaget til Klimautvalget 2050.

Vi leter etter medlemmer til en prosjektgruppe som skal samle innspill og skrive en rapport som leveres til Klimautvalget i januar 2023. De 7 medlemmene som utgjør prosjektgruppa kan være representanter fra alle LNUs medlemsorganisasjoner. Vi ser spesielt etter organisasjoner som ikke har klima og miljø som sitt kjerneområde.

Prosjektgruppas arbeid

Prosjektgruppa har to overordnede oppgaver. Den ene er å samle innspill fra barne- og ungdomsfrivilligheten. Den andre oppgaven er å forfatte en rapport som leveres til Klimautvalget.

Det avholdes 4 møter i prosjektgruppa gjennom høsten 2022. LNU dekker alle kostnader knyttet til samlingene, inkludert reise, mat og opphold. Møtene vil stort sett foregå i helger, og avholdes i Oslo. Det er forventet at medlemmene deltar på alle møtene. Hvert medlem honoreres med 1500 kr. per samling.

Tidspunkt for møter:

Helgen 24.-25. september
Mandag 10.oktober kl.16:30-20:30 (digitalt møte)
Søndag 16.oktober kl.14:00-18:00 (digitalt møte)
Helgen 12.-13. November
Helgen 3.-4.desember
Rapporten skal presenteres for Klimautvalget 19. januar 2023.

Hvem leter vi etter?

Vi leter etter deg som har engasjement for klimaspørsmål, og som har lyst til å gjøre en innsats for at barn og unges stemme skal høres. Du trenger ikke å ha erfaring fra å ha jobbet med klimapolitikk tidligere, men bør ha interesse for fremtidens klimautfordringer, og hvordan disse rammer barn og unge.

Vi leter etter deg som:

  • Har erfaring med å hente innspill fra medlemmer i egen organisasjon
  • Har erfaring med å gi innspill til lokale eller nasjonale beslutningstakere
  • Har god skriftlig formuleringsevne
  • Liker å formidle og diskutere klimaspørsmål med barn og unge

Hvordan søker du om å bli med i prosjektgruppa?

Du søker ved å sende inn CV og motivasjonsbrev (maks 1 side) til karoline@lnu.no. I tillegg trenger vi en bekreftelse på epost fra leder eller generalsekretær i din organisasjon på at du er nominert av organisasjonen. Denne sendes til karoline@lnu.no.

Hver organisasjon kan nominere én person.  Dersom det er mange søkere, vil LNU prioritere en bredde i organisasjonsbakgrunn. Kun søkere fra våre medlemsorganisasjoner vil bli vurdert.

LNU oppnevner representantene starten av september. Alle søkere vil kontaktes når oppnevningen er klar. Søknadsfrist er 11. september.

Kontaktperson

Spørsmål om denne utlysningen rettes til Karoline Steen Nylander, karoline@lnu.no / 41212908

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024