Til hovedinnhold

LNU med tydelig beskjed til Trettebergstuen og Toppe

– Barne og ungdomsorganisasjonene er fortsatt rammet av pandemien 

LNU overleverte denne uken en dyster rapport som bekrefter at de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er slitne. Nå krever LNU politiske tiltak som fungerer.  

Denne uken har Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) overlevert en viktig rapport til barne- og familieminister Kjersti Toppe og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Den ferske rapporten fra LNU viser at ildsjelene i den unge frivilligheten er slitne og fremdeles preget av pandemien. Dette går hardt ut over driften av organisasjonene i både hos frivillighetens grasrot og sentralledd.

Den viktigste beskjeden fra LNU til politikerne har vært at koronapandemien har satt dype sår i den unge frivilligheten. LNU krever at politikerne kommer på banen for å sikre at alle barn og unge har mulighet til å engasjere seg for det de brenner for. Det er viktig at politikerne forstår at det må mange hender til for å få frivillige organisasjoner til å gå rundt, og disse tas hånd om. 

–  Barne- og ungdomsfrivilligheten legger to knalltøffe år bak seg, og fortsatt stikker etterdønningene av pandemien kjepper i hjulene for mange, fortsetter Katanasho. 

LNUs kartlegging av barne- og ungdomsorganisasjonene viser at de ulike organisasjonene har håndtert pandemien forskjellig. Likevel finner rapporten at en fellesnevner er at antallet engasjerte og aktive medlemmer har gått betydelig ned, hvor et flertall av organisasjonene har mistet rundt en tiendel av sine medlemmer.  

– Ildsjelene er slitne. Det vi trenger nå er politikere som er villige til å satse på barne- og ungdomsfrivilligheten. Store ord om at ungdomsengasjement er viktig er vel og bra, men hjelper ikke mye når situasjonen er som den er, sier styreleder i LNU Margrete Bjørge Katanasho til Toppe i sitt innlegg under Barne- og familiedepartementets kontaktkonferanse tirsdag 21.mars.  

Det er ingen enkel løsning på utfordringene barne og ungdomsorganisasjonene står i etter pandemien. Bedre økonomi og rammevilkår er likevel to viktige ting som trekkes frem av organisasjonene. LNU har følgende krav til regjeringen:

  • Grunnstøtten må økes.
  • Støtteordningene må forenkles.
  • De må være bedre systemer for utlån av lokaler på lokalt plan.
Publisert – Sist oppdatert 24.03.2023 14:21