Til hovedinnhold
Tradisjon tro overrakte LNU-styreleder, Rode Hegstad, blomster til ny minister på vårt felt. Foto: Jarand Ullestad

LNUs forventninger til ny kulturminister

LNU ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Venstre i Kulturdepartementet, med Abid Raja som ny kulturminister – en av de viktigste jobbene i regjeringen.

Bør øke Frifond-støtten i mai

Vi har store forventninger til alt vi kan få til sammen for den unge frivilligheten – for det er fortsatt noen utfordringer som gjenstår å løses.

– De frie midlene må holde tritt med medlemsveksten slik at vi kan inkludere enda flere barn i de trygge fellesskapene i den unge frivilligheten – og der kan mye ordnes ved å øke Frifond med 18 millioner når tippeoverskuddet skal fordeles i mai, mener LNU-leder Rode Hegstad.

I regjeringsplattformen, som fortsatt er gjeldende, står det blant annet er at man skal bedre rammevilkårene for barne- og ungdomsorganisasjonene og at frivilligheten skal være friere fra politiske styring. Regjeringen følger dermed opp de positive signalene frivilligheten fikk i frivillighetsmeldingen og kulturmeldingen som kulturminister Trine Skei Grande la frem. 

– For å nå målene om en frivillighet med bedre rammevilkår og som er friere fra politisk styring, trenger vi nettopp en sterk Frifond-ordning, sier Hegstad.

Den nye Solberg-regjeringen på slottsplassen. Foto: Jarand Ullestad

Trine Skei Grande har vært en god alliert

LNU vil rose avgående kulturminister, Trine Skei Grande, som har gjort en god jobb med å løfte og sette den unge frivilligheten på dagsorden.

– Vi har satt stor pris på å få samarbeide med Skei Grande om å sikre at alle barn og unge kan delta på fritidsaktiviteter, og ikke minst at de selv skal få bestemme over de aktivitetene. Barn og unge skal ikke drive med aktiviteter for å ha noe å gjøre mens mamma og pappa er på jobb, eller for at vi som samfunn skal forebygge en eller annen utfordring- men fordi det gir dem glede, fellesskap og mulighet til å gjøre akkurat det de har lyst til, sier LNU-leder Rode Hegstad.

– Den nå avtroppende kulturministeren har vært en god alliert i kampen for at barn og unge skal anerkjennes som viktige aktører i samfunnet, som kan bestemme selv. Tusen takk!, fortsetter hun.

Publisert