Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Mindre penger til de som mottok stimuleringsmidler i april

– Kulturdepartementet endrer premissene for koronastøtteordningene midtveis i en krevende vår. Den slags uforutsigbarhet er det siste organisasjonene trenger nå, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

Stimuleringsordningene er ment til å dekke økonomiske tap på grunn av koronakrisa og gjøre det lettere å lage nye aktiviteter.

– Når pengene organisasjonene fikk i første runde blir trukket fra når de søker om støtte til aktivitet nå, betyr det at det for noen organisasjoner ikke lønner seg å bruke tid på å søke stimuleringsmidler. Da skaper heller ikke midlene mer aktivitet, sier Isene.

– Uheldig med nye regler

I slutten av april mottok om lag 20 000 organisasjoner 255 millioner kroner i første tildelingsrunde fra stimuleringsordningen. Alle organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 kunne søke på midlene. Den gang sa regelverket at organisasjoner som fikk støtte i denne runden ville stå fritt til å søke på andre del av ordningen. 

Andre del av stimuleringsordningen, som gir støtte til aktiviteter, åpnet for søknader i slutten av mai. Da var regelverket oppdatert, og tilskudd organisasjonene fikk i første runde vil nå bli trukket fra senere tilskudd.

– Kulturminister Abid Raja kommuniserte aldri at tilskudd i første runde i stimuleringsordningen skulle trekkes fra senere støtte. Først i mai kom denne nye regelen, uten at det var sendt på høring eller på andre måter varslet på forhånd. Det er svært uheldig og gjør det nok en gang vanskeligere for organisasjonene å regne med denne støtten når de skal planlegge aktivitet, sier Isene.

Søk stimulering!

Justeringen og forlengelsen av stimuleringsordningen for frivillighetssektoren er godkjent av ESA. Til sammen 1,45 milliarder kroner er satt av til ordninger som dekker merkostnader og mindreinntekter frivilligheten og idretten har som følge av koronapandemien. Stimuleringsordningen gjelder for perioden 1. januar – 31. august. 

Les mer om ordningen og søk hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsfristen er 15. september.

Publisert