Til hovedinnhold
Solveig Skaugvoll Foss (SV), Michael Tetzschner og LNU-leder Rode Hegstad under panelsamtale om stemmerett for 16-åringer. Foto: Hege Katrin Kandal/ISF.

Nye forskningsfunn om stemmerett for 16-åringer

Mandag deltok LNU-leder Rode Hegstad i paneldebatt om stemmerett for 16-åringer, under lansering av boken «Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide».

Blant funnene i boken finner vi at å senke stemmerettsalderen kan styrke tilliten til demokratiet, og at valgdeltakelsen blant 16-åringer gikk opp 5-6 prosentpoeng ved senere valg i landene som har innført stemmerett for 16-åringer, sammenlignet med dem som fikk stemmerett det året de fylte 18 år.

 
– Nå er det på tide å gi 16-åringene stemmerett også i Norge, og jeg håper denne boken kan bidra til å gi partiene kunnskapen som skal til for å ta valget om å utvide demokratiet vårt, sier LNU-leder Rode Hegstad.
 

Les medredaktør Johannes Bergh sin kronikk i Aftenposten om forskningsfunnene knyttet til stemmerett for 16-åringer.

– Funnene gjør at man nå kan trekke sikre konklusjoner om senking av stemmerettsalderen, fremfor å basere diskusjonen på fordommer mot unge. Dette og forsøkene i Norge viser at det ikke er noen gode grunner til å nekte 16-åringer å delta i demokratiet, fortsetter Hegstad.
 
Hun mener at debatten om stemmerett for 16-åringer må være kunnskapsbasert, og ikke handle om voksnes fordommer mot unge som velgere.
 
– Da er en slik bok gull verdt, hvor erfaringene med å gi stemmerett til 16-åringer i ulike land oppsummeres. Funnene er i stor grad positive – i land hvor stemmerettsalderen senkes opplever man økt valgdeltakelse på sikt, og de unge som får delta oppgir at de har større tro på demokratiet og deres egen mulighet til å påvirke samfunnet, argumenterer LNU-lederen.
Publisert