ForsidenOm LNUBarne- og ungdomstinget

Barne- og ungdomstinget er møteplass for barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.

Barne- og ungdomstinget

Barne- og ungdomstinget er LNUs representantskapsmøte.

Barne- og ungdomstinget (BUT) er det øvste organet i LNU. Her vedtek vi LNUs politikk, velger styre og blir kjent på tvers av organisasjonane.

Barne- og ungdomstinget er representantskapet til LNU, og består av delegatar frå medlemsorganisasjonane, styret i LNU og generalsekretæren. 

Her kan lese mer om Barne- og ungdomstinget 2018, som avholdes 20. og 21. april. 

Kven møter på BUT?

LNUs medlemsorganisasjonar kan møta med to delegatar med tale- forslags- og røysterett, medan observatørorganisasjonane kan møta med to observatørar med tale- og forslagsrett.

Medlemsorganisasjonane har òg høve til å senda observatørar til representantskapsmøtet.

Kva sakar blir handsama?

Sakar som vert handsama i representasjonsmøtet er vanlegvis årsmelding, rekneskap og resolusjonar, val til LNU-styret, søknader om medlemskap og LNUs politiske program. Saksliste og andre dokument vil leggjast ut under denne sida i forkant av Barne- og ungdomstinget.

Last ned filer

Topp