ForsidenOm LNUBarne- og ungdomstinget
logo barne og ungdomstinget 2021

Barne- og ungdomstinget

Barne- og ungdomstinget er LNUs årsmøte.

Barne- og ungdomstinget (BUT) er LNU sitt øverste, demokratiske organ. Her møter representanter fra medlemsorganisasjonene én gang i året for å bestemme hva LNU skal jobbe med, diskutere politiske saker og utveksle kunnskap på tvers av organisasjoner.

I LNUs vedtekter kalles BUT for representantskapsmøtet.

Trykk her for å finne informasjon om BUT 2021

Hvem møter på BUT?

LNUs medlemsorganisasjonar kan møte med to delegater med tale-, forslags- og stemmerett, mens observatørorganisasjonene kan møte med to observatører med tale- og forslagsrett.

Medlemsorganisasjonene har også mulighet til å sende observatører til representantskapsmøtet.

Hvilke saker blir behandlet?

Representantskapsmøtet behandler blant annet:

 

Topp