ForsidenOm LNULNU-styret
LNU-styret 2019-20

Noen av medlemmene av det nye LNU-styret. Bak f.v.: Alizamin Jafarli, Ann Helen Skaanes, Håvard Skogerbø, Simon Skjerven og Agnes Skagemo. Nede f.v.: Margrete Bjørge Katanasho, Isa Maline Isene, Rode Hegstad og Hanne Løge. Foto: Lena Rustan Fidjestad

LNU-styret

Styret i LNU velges på Barne- og ungdomstinget. Det gjeldende styret tiltrådte 7. juni 2020.

LNUs styre 2019-2020

Topp