Til hovedinnhold
Støttet av: Mangfold- og inkluderingsstøtta

De blinde tar et oppgjør med idretten

Prosjektet oppstod på grunn av utestenging av synshemmede i idretten, inkludert skolesystemet. Dette kan føre til normalisering av ekskludering i samfunnet. Norges Blindeforbunds ungdom gjennomførte et prosjekt med mål om å lære ungdommer hvordan de kan forvente tilrettelegging i gymtimene og i fritidsaktiviteter. Dette bidrar til å gi synshemmede ungdommer de samme mulighetene og ferdighetene som seende, og fremmer samfunnsmessig likestilling.