Til hovedinnhold
Støttet av: Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

Unge nyresyke og transplanterte i Nordland samles

Unge nyresyke og transplanterte ønsket å møtes selv uten foreldre og andre voksne. Det resulterte i tre samlinger bestående av foredrag med aktuelle tema for målgruppen, aktiviteter knyttet til foredragene og sosialisering. Tilbakemeldingene har vært at det har vært fint å kunne samles med andre i samme situasjon, og å kunne gjøre ting på egne premisser.