Til hovedinnhold
Vuma skriverom – Vuma projects fikk støtte av Mangfold- og inkluderingsstøtta i 2021
Støttet av: Mangfold- og inkluderingsstøtta

Vuma skriverom – Vuma projects

 I dette prosjektet ønsket de å øke skrivekompetansen til minoritetsnorske og bidra til at de er komfortable med å skrive og sende inn tekster og visuelle historier. Dette ble gjort gjennom blant annet workshops i kunstkritikk, argumentasjon og journalistikk, holdt av eksperter innen hvert sitt område. Totalt 18 personer deltok på fotokurs og åtte personer på skrivekurset som foregikk i ti uker.