ForsidenSøk

Holi-festivalen i Trondheim samlet 500 mennesker fra 62 nasjonaliteter. Foto: Lena Sæternes.

Søk

Finn ut hvilke støtteordninger du kan søke på og hvordan du søker.

Vi vil utvikle organisasjonen
Gjennom nye kulturtiltak i organisasjonen
Gjennom prosjekter som skaper økt mangfold og inkluderer nye grupper
Gjennom prosjekter som skaper ny aktivitet i organisasjonen
Vi vil øke kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål i samfunnet
Gjennom informasjonsarbeid
Vi vil gjøre noe i lokalmiljøet, i et lokallag eller i en frittstående gruppe
Gjnnom omtrent hva som helst, som lokallag i en nasjonal organisasjon
Gjennom omtrent hva som helst, som en frittstående gruppe
Gjennom dans, teater eller annen scenisk lokal aktivitet
Topp