ForsidenSøk

Søk

Finn ut hvilke støtteordninger du kan søke på og hvordan du søker.

Hva vil du? Hvordan vil du gjøre dette? Støtteordningen for deg
Belyse internasjonale spørsmål eller jobbe sammen med internasjonale aktører Prosjektsamarbeid med partner i Øst-Europa/Balkan LNU Demokratimidlene
Informasjonsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør
Organisasjonsutvikling gjennom større prosjekter Gjennomføre kulturtiltak LNU Kultur
Skape økt mangfold LNU Mangfold og inkludering
Øke aktivitet og deltakelse LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv
Lokal aktivitet i lokallag eller i en gruppe Innenfor en nasjonal organisasjon Frifond organisasjon
I en frittstående gruppe Frifond barn og unge
Gjennom dans, teater eller annen scenisk lokal aktivitet Frifond teater
Topp