Til hovedinnhold
Illustrasjon: Jarand Ullestad

Sterkere ungdomsrepresentasjon i norske kommuner

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå, som ble lagt frem like før helgen. 10,69 prosent av landets kommunestyrerepresentanter er under 30 år. Ved forrige kommunevalg var 9,29 prosent av de folkevalgte under 30 år.

Det er nå 999 unge folkevalgte i norske kommuner, det er faktisk 12 flere enn i 2015 og kommer på tross av at kommunesammenslåinger har ført til at det totale antallet folkevalgte har gått tilbake.

Før valget i 2019 gjennomførte LNU kampanjen #StemUngt, som blant annet handlet om å få valgt inn flere unge kandidater i kommunestyrer. Avbildet er Rameen Sheikh, en av flere som deltok i kampanjen.

– En seier for demokratiet

LNUs styreleder, Rode Margrete Hegstad, jubler over at unge blir sterkere representert i maktposisjoner i sine kommunestyrer. 

– Dette er først og fremst en seier for demokratiet. Når flere unge blir bedre representert kommer det oss alle til gode. Demokratiet vårt fungerer best når alle stemmer blir hørt, sier hun. 

Styreleder i LNU, Rode Hegstad, mener det er en seier for demokratiet at vi har flere unge folkevalgte i kommunestyrer. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Høyere valgdeltakelse

Hegstad peker på høyere valgdeltakelse blant unge som en mulig forklaring på den økte andelen unge folkevalgte. 

– Valgdeltakelsen økte i høst med 10 prosentpoeng blant unge, altså velgere under 30 år. Vi vet fra forsøkene med stemmerett for 16-åringer at når flere unge deltar, fører det også til bedre representasjon i kommunestyrer. 

Tross de positive tallene mener Hegstad at unge fortsatt er underrepresenterte i demokratiske organer. Hun etterlyser flere tiltak for å få flere unge inn i kommunestyrer. 

– Fortsatt er det færre unge folkevalgte enn befolkningsandelen skulle tilsi. Vi trenger at enda flere partier tør å vise unge medlemmer tillit som listetopper. Unge listekandidater skal ikke bare være listefyll, de må sees på som de ressurspersonene de faktisk er.

Publisert