Til hovedinnhold

Støtte til politiske ungdomspartier fra LNU – Hva er greia?

Politiske partier i Norge finansieres på flere måter. Etter partiloven har alle partier og partiledd plikt til å gi opplysninger om regnskap og bidragsytere. De politiske ungdomspartiene må derfor rapportere all støtte over en viss sum til kommunal- og moderniseringsdepartementet og partifinansiering.no.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner – LNU, gir støtte til frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner gjennom en rekke støtteordninger. Blant søkerne finner du alt fra speiderforbund, kororganisasjoner, diagnoseorganisasjoner, religiøse organisasjoner og minoritetsorganisasjoner. Du finner også politiske organisasjoner og politiske ungdomsparti. Alle søkerne sender inn søknader som behandles på samme grunnlag basert på objektive retningslinjer. 

Hvilke ordninger har LNU? 

Den desidert største støtteordningen LNU forvalter, og som gir mest støtte til politiske ungdomsparti, er Frifond organisasjon. Denne støtteordningen skal legge til rette for barn og unges frivillige aktivitet lokalt hovedsakelig gjennom aktiviteter i lokallaget i en barne- og ungdomsorganisasjon. Det er et mangfold i hvilke aktiviteter lokallagene gjennomfører ettersom barne- og ungdomsorganisasjonene har mange forskjellige formål.   

De økonomiske midlene i Frifond organisasjon stammer fra overskuddet fra Norsk tipping. I 2022 var beløpet til utdeling 120 289 591 kroner som ble fordelt på 95 søkerorganisasjoner. Midlene fordeles til søkerorganisasjonene basert på antall medlemmer og lokallag. Videre fordeler søkerorganisasjonens sentralledd midlene til lokallagene sine. Søkerorganisasjonen kan maksimalt ta ut 5% av tilskuddet som administrasjonstilskudd for å forvalte ordningen sentralt. Les mer om Frifond organisasjon og retningslinjene til ordningen her. 

I tillegg til Frifond organisasjon kan politiske ungdomspartier søke støtte fra alle de andre støtteordningene LNU forvalter. Blant annet er det vanlig at politiske ungdomspartier søker og får støtte i prosjektstøtteordningene Aktivitetsstøtta og Kulturstøtta.  

Hva bruker de politiske ungdomspartiene støtten på? 

Den økonomiske støtten de politiske ungdomspartiene får fra LNU må brukes i tråd med søknaden de sender inn og retningslinjene for den aktuelle støtteordningen. Midlene fra Frifond organisasjon brukes i lokallagene, mens midler fra de andre støtteordningene kan brukes på større prosjekter regionalt og nasjonalt. Typisk aktivitet i lokallag i politiske ungdomspartier er temamøter, sosialkvelder, bowlingturneringer, skoleringer og kurs, pizzakvelder, vervekampanjer med stands på skoler, hytteturer og maling av banner til 1. mai og andre politiske markeringer. Eksempler på prosjekter som har fått støtte i prosjektstøtteordningene er Unge Høyres Sangdrøm som gikk ut på å lage en sang for organisasjonen og Sosialistisk Ungdoms vårkonferanse for å inkludere nye medlemmer og øke engasjement og aktivitet i organisasjonen.  

Publisert