Til hovedinnhold
Frifond organisasjon

Hvordan søke?

Til søknaden må man ha klart tre ting: 

 1. Interne retningslinjer for hvordan organisasjonen skal forvalte Frifond-midlene. Kravene til hva retningslinjene skal inneholde finner du i retningslinjene til Frifond organisasjon under punkt 6 
 2. Totalt antall og antall tellende lokallag. 
 3. Totalt antall og antall tellende medlemmer.  

Dersom organisasjonen deres har kollektivt medlemskap (det vil si organisasjoner der medlemmer ikke betaler kontingent direkte til organisasjonen, men for eksempel på institusjonsnivå), må dere kontakte LNU før dere søker. Organisasjoner med kollektivt medlemskap skal levere oversikt over medlemmer og lokallag etter avtale med LNU.

Før dere begynner å fylle ut søknadsskjemaet inne i søknadsportalen, anbefaler vi dere å gå gjennom denne sjekklista.   

Grunnlagstall:  

 • Har vi tallene fra riktig grunnlagsår?  
 • Har vi fått tilbakemelding på at noe må fikses i løpet av året som har gått?   
 • Fikk vi noen forutsetninger i vedtaket i fjor som vi måtte fikse for å få utbetalt penger i år? 
   

Retningslinjer  

 • Er dette de siste, oppdaterte retningslinjene som gjelder for i år?  
 • Er dokumentet påført dato for vedtak, og vedtaksmyndighet (er de vedtatt av ett demokratisk organ i organisasjonen)?  
 • Er alle punktene under punkt 6 i Frifond organisasjons retningslinjer oppfylt?  
 • Har vi dato for utdeling av midler og for når midlene må være brukt opp?
   

Retningslinjer  

 • Er dette de siste, oppdaterte retningslinjene som gjelder for i år?  
 • Er dokumentet påført dato for vedtak, og vedtaksmyndighet (er de vedtatt av ett demokratisk organ i organisasjonen)?  
 • Er alle punktene under punkt 6 i Frifond organisasjons retningslinjer oppfylt?  
 • Har vi dato for utdeling av midler og for når midlene må være brukt opp?
   

Spørsmål? Ta kontakt

Sofie Kvalsund-Grødahl

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon
233 10 588