ForsidenUtlysningerDaglig leder

Natur og Ungdom søker daglig leder

Utlysning fra: Natur og Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 24.11.2019
HeltidFast stilling

Vil du være med på å styrke miljøbevegelsen i Norge? Natur og Ungdom har ledig stilling som daglig leder. Søknadsfrist er 24. november, og tiltredelse i desember eller januar.

Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom opp til 26 år, med over 8000 medlemmer og 70 lokallag som jobber med miljøproblemer der de bor. Natur og Ungdoms hovedkontor ligger i Torggata 34 i Oslo.
Natur og Ungdom søker en daglig leder som vil inneha hovedansvaret for drift av organisasjonen, herunder økonomi, personal og administrasjon.
Daglig leder har også ansvar under nasjonale konferanser og leirer, og ansvar for oppfølging av organisasjonens retningslinjer. En del helge- og kveldsarbeid må påregnes.

En del av NUs ledelse

Daglig leder inngår, sammen med leder, nestledere og organisasjonssekretær, i Natur og Ungdoms utvidede arbeidsutvalg, hvor stillingen kan bidra til utvikling av organisasjonen også utenfor egne arbeidsområder.

Daglig leder er personalleder for et engasjert og ungt sekretariat med 20 ansatte. Dette innebærer ansvar for ansettelser, formalia og lønn. Videre holder du medarbeidersamtaler, jevnlige sekretariatsmøter og sørger for annen oppfølging i det daglige. Stillingen har sammen med en kontorsjef ansvar for den praktiske driften av hovedkontoret.

Daglig leder møter også på ukentlige sentralstyremøter hver torsdag kl. 17-19. Daglig leder har en viktig rolle under landsmøter, landsstyremøter og sentralstyremøter, der du skal presentere saker og rapportere om organisasjonens økonomi og administrasjon på en god måte.

Økonomi

Daglig leder har hovedansvar for Natur og Ungdoms økonomi og skal drifte denne etter vedtak gjort i styrende organer. Du jobber med organisasjonens økonomi på et overordnet og strategisk nivå. Stillingen leder prosessen med å legge budsjett for året og budsjettrevideringer, og har i oppgave å ferdigstille årsregnskapet. Du jobber sammen med en økonomisjef med ansvar for utbetalinger og annet regnskap i det daglige, et regnskapskontor og organisasjonens revisor, men stillingen inneholder også mye praktisk regnskapsføring i nettbasert regnskapsprogram (xledger) og Excel.

Daglig leder har ansvar for Natur og Ungdoms søknader om driftsstøtte, rapportering på disse, økonomiske avtaler, og andre samarbeider. Størrelsen på økonomien er på mer enn 15 millioner kroner. Det gis grundig opplæring, men det er en fordel å ha noe kunnskap eller erfaring med økonomiarbeid og regnskap.

Vi søker deg som

• Har gode lederegenskaper
• Er ansvarsfull, strukturert og har stor arbeidskapasitet
• Er komfortabel med personalansvar og å følge opp andres arbeid og ansettelsesforhold
• Har solid erfaring fra organisasjonsarbeid. Erfaring med økonomiarbeid er en fordel
• Har sterkt miljøengasjement

Vi kan tilby

• Ung og engasjerende arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
• Godt arbeidsmiljø, spennende utfordringer og verdifull erfaring
• Mye ansvar og et mangfold av oppgaver
• Stor frihet og mulighet til å videreutvikle og lede Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom

Stillingen er 100 % og lønnes etter avtale med mellom 22.000 og 24.000 kr brutto/mnd. Vi oppfordrer deg som er under 26 år til å søke på stillingen, men alle søknader blir vurdert. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. For ordens skyld opplyser vi om at det kreves en begrenset politiattest fra alle ansatte i Natur og Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og dine tanker om jobben. Legg ved CV. Søknadsfrist er søndag 24. november. Ansettelse skjer i løpet av desember. Tiltredelse er tidlig i januar, men om mulig ønsker vi å sette i gang med betalt opplæring i desember. Det vil bli gitt grundig opplæring.

Søknad og CV sendes til Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom: gautee@nu.no

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:
Om prosessen: Gaute Eiterjord (leder), 468 92 288 eller gautee@nu.no
Om stillingen: Therese Hugsmyr Woie (daglig leder), 907 27 377 eller theresew@nu.no

Publisert 28. oktober 2019

Topp