ForsidenUtlysningerGeneralsekretær

KANDU søker generalsekretær

Utlysning fra: KANDU

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 22.01.2020
HeltidÅremål

Norges største interesseorganisasjon for datainteresserte ungdommer søker ny daglig leder.

KANDU er en frivillig organisasjon som jobber med å fremme datainteresse blant ungdom. Rundt 400 frivillige i organisasjonen står for over 20 årsverk med frivillig arbeid. Hvert år samler KANDU rundt 7 000 ungdommer i Vikingskipet på Hamar, på datatreffet The Gathering som har blitt arrangert siden 1992. KANDU er inne i en omstilling hvor vi gjør organisasjonen bedre rustet til å starte nye aktiviteter, skape nye møteplasser for dataungdom og vise frem bredden i den norske datakulturen.

Interessefeltet har et bredt spenn, fra e-sport og spillkonkurranser til digital kunst. Digital kultur står sterkt i Norge, og dataspill er den mest utbredte fritidsaktiviteten blant norsk ungdom. I tillegg til spill og kunst inkluderer den digitale kulturen også nye uttrykk, slik som cosplay, nettsamfunn og «mekkekulturen».

Som generalsekretær er du tett på det frivillige apparatet, og legger til rette for utvikling og engasjement. KANDU er eid av medlemmene, og ledes av et strategisk fokusert styre valgt av medlemsmassen på årsmøtet. Daglig oppfølging er via Forretningsutvalget, et spisset utvalg av Styret. Styret er arbeidsgiver for generalsekretæren. Generalsekretæren er daglig leder, og er arbeidsgiver for de ansatte i sekretariatet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av organisasjonen og leder for de ansatte i sekretariatet
 • Iverksette vedtak fra årsmøtet, styret og forretningsutvalget
 • Legge til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom frivillige, ansatte og andre interesseorganisasjoner
 • Tilrettelegge for frivillige og deres arbeid
 • Representere organisasjonen politisk og i media
 • Utforme og lede prosjekter
 • Besørge bemanning av kontoret og oppfølging av henvendelser til KANDU
 • Oppfølging av egne prosjekt- og faggrupper (for eksempel ledelse for arrangementer, økonomigruppa og systemdrift-gruppa) som rapporterer til styret, men følges opp av sekretariatet.

Vi er på jakt etter en leder som

 • samarbeider bra med ansatte og frivillige
 • har tidligere erfaring med ledelse, administrative prosesser og økonomi
 • er selvdreven og besørger egne arbeidsoppgaver, samt legger opp arbeidshverdag for seg selv og medarbeidere
 • har evne til å ivareta menneskene rundt seg og byr på seg selv
 • har engasjement og evne til å motivere andre
 • vil jobbe med vår politikk på lokalt og nasjonalt nivå
 • har erfaring med frivillig arbeid, gjerne tidligere lederroller

Hvorfor du skal jobbe hos oss

 • Mulighet til å jobbe med mange flinke og engasjerte frivillige mennesker
 • Masse muligheter for å lære nye ting
 • Brede rammer for å påvirke egen arbeidsdag og resultat
 • Være en sterk stemme i en organisasjon og et miljø i endring
 • Arbeidsgrupper med frivillige som har dyptgående kompetanse bistår på felt som økonomi, systemdrift, arrangement, politikk og mer.

Om stillingen

 • Tiltredelse etter avtale, men så snart som mulig. Lønn etter avtale.
 • 100% stilling, men det kan avtales lavere brøk dersom stillingen ønskes kombinert med f.eks. studier.
 • Fleksibel arbeidstid, men det må forventes en del møtevirksomhet på kveldstid, og til tider helgearbeid.
 • I utgangspunktet åremål på tre år men dette kan endres etter avtale

KANDU har kontor i Frivillighetshuset på Tøyen. Her er det et stort faglig miljø med over 30 organisasjoner og 200 frivillige.

I vår etasje er det likesinnede organisasjoner som Hyperion N4F (nasjonalt forbund for data- og og spillkulturen), Unicornis (kundeeid bedrift som blant annet står bak medlemsregisteret HyperSys) og Geekevents (billettsalgleverandør til datatreff-miljøet).

Høres dette ut som noe du er interessert i? Send en kortfattet søknad via følgende skjema: klikk for å gå til skjemaet. Søknadsfrist 19. januar.

Vi intervjuer kandidater fortløpende og ser frem til å snakke med akkurat deg.

Publisert 7. januar 2020

Topp