ForsidenUtlysningerGeneralsekretær

LNU søker generalsekretær

Utlysning fra: LNU

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 20.03.2017
HeltidÅremål

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er på jakt etter en ny generalsekretær. 

Som generalsekretær i LNU vil du ha en nøkkelrolle i å styrke den viktigste fritidsarenaen til barn og ungdom, nemlig organisasjonene, og arbeide for barn og unges interesser. LNU er en sentral aktør innen barne- og ungdomspolitikk og frivillighetspolitikk. LNU har en unik rolle som samlingsarena for bredden av barne- og ungdomsfrivilligheten. Slik bidrar vi til fellesskap, samarbeid og erfaringsutveksling. LNU deltar aktivt i ulike internasjonale organisasjoner og nettverk i Norden, Europa og i FN.

I LNU vil du lede et ungt sekretariat med høy kompetanse og stort engasjement. Du vil også ha et tett samarbeid med styret som representerer medlemsorganisasjonene, og samarbeide med andre aktører innen frivillighet og barne- og ungdomsfeltet.

Om LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en interesseorganisasjon for 95 demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU arbeider for at barn og unge skal ha meningsfulle fritidstilbud der de bor, og innflytelse på beslutninger som angår dem – lokalt, nasjonalt og globalt.

LNU sine kontorer er lokalisert på Tøyen i Oslo, og vi har 19 ansatte. LNU jobber med å fremme medlemsorganisasjonenes interesser overfor myndighetene, vi forvalter en rekke viktige støtteordninger, og vi formidler kunnskap og kompetanse til organisasjonene.

Generalsekretærens oppgaver:

 • Lede sekretariatet og ha ansvaret for LNUs arbeid som interesseorganisasjon, kompetanseformidler og forvaltningsorgan
 • Være styrets viktigste rådgiver og ha ansvaret for gjennomføring av LNUs oppgaver slik de er nedfelt i vedtekter og styrevedtak
 • Representere LNU utad og sørge for at LNU er representert nasjonalt og internasjonalt
 • Synliggjøre arbeidet til barne- og ungdomsorganisasjonene
 • Jobbe strategisk for å utvikle LNU som organisasjon

Du er en person med:

 • Ledererfaring og erfaring med politisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging i politiske miljøer
 • Bakgrunn fra frivillige organisasjoner, gjerne barne- og ungdomsfrivilligheten
 • Erfaring innen økonomistyring og forvaltning, gjerne LNUs støtteordninger eller offentlig forvaltning
 • Strategiske og analytiske evner
 • Høy arbeidskapasitet, og en arbeidsmåte som er selvstendig og strukturert
 • Relevant høyere utdanning eller realkompetanse

Generelt om åremålet:

 • Tiltredelse 4. september 2017 eller etter avtale
 • Åremålsansettelse for tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år
 • Lønn etter avtale

Ønsker du flere opplysninger? Ta gjerne kontakt med styreleder Stian Seland på telefon 466 63 900 eller generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal på telefon 994 33 242 for mer informasjon.

Søknad med CV sendes innen 20. mars på e-post til jobb@lnu.no. Kandidater med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Intervjuer gjennomføres i uke 13, 14 og 16.

Publisert 7. februar 2017

Topp