Til hovedinnhold
Marianne Knudsen, leder av Norges Handikapforbunds Ungdom.

– Vær din egen største fan

Navn: Marianne Knudsen
Alder: 21
Verv: Leder, Norges Handikapforbunds Ungdom (ca. 900 medlemmer)

Hvorfor er du aktiv i din organisasjon?

Jeg er aktiv i NHFU av så mange grunner. Vi er et utrolig sterkt felleskap med så mange dyktige tillitsvalgte og medlemmer med så viktige stemmer. I tillegg vil jeg være med på å føre likestillingskamp.

Funksjonshemmede er en minoritet som opplever en sterk systematisk og strukturell diskriminering. 1 av 3 funksjonshemmede opplever hatefulle ytringer, 105 000 står utenfor arbeidslivet og 80% av Norges skoler er ikke tilgjengelige for dem. Samtidig som dette er realiteten er det mange som har vanskeligheter med å anerkjenne funksjonshemmedes kamp som en rettighetskamp. Dette er noen eksempler på mange barrierer som hindrer likestilling og som fører til menneskerettighetsbrudd. Disse barrierene er samfunnsskapt, og det betyr at de kan endres.

I Norges Handikapforbunds Ungdom kan man være en del av denne endringen, skape forandring, skape historie rett og slett.

Hva gjorde at du ønsket å bli leder?

NHFU er en organisasjon som absolutt ligger nært mitt hjerte. Jeg har tilbragt mye av min ungdomstid i denne organisasjonen. Jeg ønsket å bli leder fordi jeg har tro på kampen vi fører, på ideologien vår og på våre medlemmer og tillitsvalgte. Jeg tror vi sammen kan få til store ting.

Jeg ønsker at NHFU skal være en organisasjon med en tydelig stemme og en ambisiøs visjon, og som heier fram hverandres stemmer. Det å få lov å lede en av Norges viktigste anti-diskrimineringsorganisasjoner er for meg et stort privilegium.

Hva er det viktigste tipset du kan gi til andre som er interesserte i lederverv?

Mitt viktigste tips må være at det er viktig å tørre å gjøre feil, lære og ikke minst å ta plass. Vær både andres, og like så viktig, din egen aller største fan!

 

LNU ønsker å løfte fram unge ledere i barne- og ungdomsfrivilligheten. Vi vil presentere dem månedlig.

Publisert