Til hovedinnhold
Foto: Joshua Sukoff, Unsplash.com

Vi slår ring om demokratiet

Stormingen av USAs kongressbygning var sjokkerende og opprørende for oss som ungdomspolitikere – som jobber i hjertet av demokratiet til daglig. Det minner oss om hvor skjørt demokratiet som styringsform er.

Demokrati kan selvsagt være vanskelig. For oss som er i flertall kan vi noen ganger oppleve et seigt og tregt maskineri. Og for oss i mindretall kan det være brutalt å ikke få gjennomslag for våre saker.

Men vi er enige om dette uavhengig av parti: Vi må slå ring om demokratiet.  Frie valg og folkets vilje er det som gir politikere legitimitet til å ta beslutninger. Vår oppgave er å vise hva vi står for og overbevise om det vi mener er det beste for samfunnet. Men også de gangene vi ikke får folket med oss må vi respektere det valget folket har gjort. Nederlag må aksepteres og respekteres, og det er alltid mulig å gjøre nye forsøk senere. Vår jobb i ungdomspolitikken er å minne barn og unge på at demokrati fungerer – og må fungere. Det skal nytte å engasjere seg, det skal nytte å stå opp for det man tror på. Alternativet er ikke bedre.

Stormingen av kongressbygningen er en viktig påminnelse om at vi aldri kan ta demokratiet for gitt. I en rapport fra Pew Research Center i 2017, kom det fram at antall land med et fritt liberalt demokrati som styreform faller. Selv i vestlige land vi liker å sammenligne oss med, oppleves en voksende resignasjon over demokratiet som styreform.  I TUI Stiftungs rapport Young Europe 2017 – The Youth Study of TUI Foundation fra samme år, kom det fram at kun halvparten av de under 26 år i Frankrike og Tyskland mener at demokrati er en god styreform. Dette er alvorlige signaler på at demokratiet slik vi kjenner det åpenbart har utfordringer og potensiale for forbedring.

Det har sjeldent vært viktigere å verne om og videreutvikle demokratiet. Tross politiske skillelinjer, er vi enige om dette: Demokratiet er den beste styringsformen vi har, og vi må gjøre vårt for verne om den.

 

Alberte Bekkhus, leder i Rød Ungdom (RU)

Andreas Brännström, formann i Fremskrittspartets Ungdom (FpU)

Astrid Hoem, leder i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)

Edel-Marie Haukland, leder i Kristelig folkepartis ungdom (KrfU)

Hulda Holtvedt og Teodor Bruu, talspersoner i Grønn Ungdom

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre

Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom (SU)

Torleik Svelle, leder i Senterungdommen

Isa Maline Isene, leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Publisert