Til hovedinnhold

Vil du påvirke framtidens kulturpolitikk for unge? – Bli med i Kulturtankens ungdomsråd

Kulturtanken velger nye medlemmer til ungdomsrådet som gir innspill på den kulturelle skolesekken og andre deler av Kulturtankens arbeid retta mot unge. LNU har blitt invitert til å nominere kandidater til ungdomsrådet. Paneldeltagerne må være mellom 15 og 21 år og søknadsfristen er 24. oktober. Dersom du og organisasjonen din er interessert, oppfordrer vi deg til å søke!  

Kulturtanken er sammenslåingen av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og Rikskonsertene, og tilbyr kunst- og kulturopplevelser til barn og unge over hele landet. Kulturtanken forvalter over 250 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping til kulturtilbud til barn og unge. Du kan lese mer om Kulturtanken her.

Ungdomsrådet skal gi Kulturtanken innspill til arbeidet med framtidens kultur for barn og unge, og råd om ungdomskultur, trender, teknologi, og samarbeid mellom elever, skoler og DKS.

Eksempler på oppgaver rådet kan få er å formulere innspill på hva ungdom ønsker seg av sitt kunst- og kulturtilbud, delta på panelsamtaler, take-over av Kulturtankens sosiale medier, og bidra i vurderingen av søknader til Kulturtankens støtteordning for inkludering i kunst- og kulturaktiviteter.

Ungdomsrådet har 4-6 møter i året. Kulturtanken dekker alle utgifter til reise for rådsmedlemmene. Medlemmer av ungdomsrådet blir valgt for ett år av gangen med mulighet for gjenvalg.

 

Hvordan søker du om å bli nominert av LNU?    

Du søker ved å sende inn dette søknadsskjemaet innen 24. oktober.

I tillegg trenger vi en bekreftelse på epost fra leder eller generalsekretær i din organisasjon på at du er nominert av organisasjonen. Leder/generalsekretær sender bekreftelsen til karoline@lnu.no.

Hver organisasjon kan nominere maks to personer.  Dersom det er mange søkere, vil LNU velge ut hvem vi nominerer videre og vil prioritere en bredde i organisasjonsbakgrunn. Søkere fra våre medlemsorganisasjoner vil bli prioritert.

 

Er du aktiv i Elevorganisasjonen? EO nominerer sine egne kandidater til ungdomsrådet. Om du er aktiv i EO og ønsker å bli nominert kan du ta kontakt med ledelsen i EO.

LNU oppnevner representantene til ungdomsrådet innen 1. november. Alle søkere vil kontaktes når oppnevningen er klar.

 

Søknadsfrist er 24. oktober. 

Publisert