LNU-ikon kompetanse grønn

Kurs og ressurser

Vi har mange kompetansetilbud for våre medlemsorganisasjoner: kurs, foredrag, veiledning, samarbeid og nyttig materiell.

LNU-ikon for forvaltning. Blått kakediagram.

Støtteordninger

LNUs støtteordninger gir barne- og ungdomsorganisasjoner muligheten til å gjennomføre ulike prosjekter og aktiviteter.

LNU-ikon for politikk. Rosa snakkeboble med utropstegn.

Politikk

LNU jobber for å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene, og vil at barn og unge skal bli hørt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

  • Den unge frivilligheten glemt i statsbudsjettet

    De ekstra midlene til den unge frivilligheten fra korona-krisepakken kuttes i 2021. – Vi er skuffet over et statsbudsjett som ikke tar innover seg at barne- og ungdomsorganisasjonene trenger økonomisk rom for å kunne tilby aktiviteter for barn og unge over hele landet, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

  • Vil erstatte 2020 som grunnlagsår

    Bufdir foreslår at 2020 skal droppes som grunnlagsår for den nasjonale grunnstøtta. – Vi er veldig glade for at barne- og familieministeren har lyttet til våre medlemsorganisasjoners behov, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

  • Vil du styrke barn og unges helse?

    Vil du bli ungdomsrepresentant og jobbe for å styrke barne- og ungdomshelse i tråd med barn og unges behov? Søk om å bli representant i referansegruppe for Nasjonal helse- og sykehusplan innen 27. september. 

Topp