Til hovedinnhold

Dette ble vedtatt på BUT 2022

Barne- og ungdomstinget (BUT) 2022 ble avholdt på Quality Hotel 33 28.april.

Sakene som ble vedtatt skal vise retning for LNU de neste årene. Barne- og ungdomstinget er LNUs årsmøte og øverste organ.

Tydelige resolusjoner

BUT vedtok til sammen tre resolusjoner.

  1. Et virus skal ikke kunne ødelegge barne- og ungdomsfrivilligheten
  2. Barn og unge skal ikke hetses og trues til taushet
  3. Oppgjøret om 22.juli må skje i hele den unge frivilligheten

– En samlet barne- og ungdomsfrivillighet sa tydelig fra om at barn og unge ikke skal hetses eller trues til taushet i den offentlige samtalen. Vi vet at unge personer, kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn er spesielt utsatt. Vi trenger et levende demokrati der unge mennesker deltar uten frykt for sjikane – og både media, myndigheter og barne- og ungdomsorganisasjonene må alle jobbe for dette, sier nyvalgt LNU-leder Margrete Bjørge Katanasho.

Resolusjonene kan du lese i sin helhet her. 

Nytt arbeidsprogram for 2022-2024

Med nytt arbeidsprogram setter LNU oppbygging etter korona, arbeid mot netthets og barne- og ungdomsmedvirkning på agendaen.

– Korona har vært utrolig krevende for barne- og ungdomsfrivilligheten. Over 50.000 barn og unge sluttet med fritidsaktivitetene sine under pandemien. Nå er det avgjørende at organisasjonene får støtten de trenger for å starte opp igjen aktivitet og engasjement. Vi krever at regjeringen gjør det lettere å drive organisasjon slik at flere barn og unge får bli med i sine selvvalgte fellesskap. Organisasjonene må bruke mindre tid på å søke penger og finne lokaler til sin aktivitet og mer tid på å gi barn og unge en meningsfylt fritid, sier Katanasho.

Nytt arbeidsprogram for 2022-2024 finner du her. 

Nye medlemsorganisasjoner i LNU

Etter BUT 2022 har LNU fått seks nye medlemsorganisasjoner.

Barne- og ungdomstinget valgte inn YATA Norge, Brunstad Ungdomsklubb, Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Unge sentrum og World Saving Hustle.

YATA Norge, Brunstad Ungdomsklubb og Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid innvilges ordinært medlemskap, mens Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet innvilges observatørmedlemskap. YATA Norge fortsetter i kategorien samfunnspolitisk, mens Brunstad Ungdomsklubb og Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid plasseres i kategorien Livssynsbaserte. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet blir det nyeste tilskuddet i kategorien Student og elev.

Unge Sentrum og World Saving Hustle innvilges etableringsmedlemskap og plasseres begge i kategorien Samfunnspolitiske.

Du kan lese mer om hva de forskjellige medlemskategoriene i LNU innebærer her.

LNU gratulerer, og ønsker alle seks organisasjonene velkommen i fellesskapet!

Lurer du på hvilke andre organisasjoner som er medlem i LNU? Full liste over medlemsorganisasjoner finner du her. 

Publisert