Til hovedinnhold

– Dette er ikke et budsjett for oss

Nivået på grunnstøtta forblir på stedet hvil. – Det er ikke gitt oss noe større mulighetsrom i dette statsbudsjettet, sier LNU-leder Margrete Bjørge Katanasho. 

I regjeringens nye statsbudsjett står den nasjonale grunnstøtta, de frie midlene til barne- og ungdomsorganisasjonene, på stedet hvil. Budsjettet tar ikke nødvendigvis høyde for etterdønningene av pandemien, mener LNU-leder Margrete Bjørge Katanasho. 

– Pandemien har vært beintøff, og mange har opplevd å miste både medlemmer og lokallag. Det betyr også at færre barn og unge får ta del i fellesskap der de får drive med det de elsker. To år i pandemi er lenge for en barne- og ungdomsorganisasjon, og det er nå vi merker ringvirkningene av korona. Etter to år med lockdown er det på tide at det satses på fellesskap for barn og unge! 

LNU minner om at regjeringen lovet en økning av grunnstøtta i Hurdalsplattformen. Dette løftet har til gode å bli innfridd, og vi er nok mange som er litt skuffet i dag. 

Det er merkelig at barne- og familieminister Kjersti Toppe øker tilskuddet til aktivitetsutstyr for unge i samme budsjett som hun ikke øker grunnstøtta for barne- og ungdomsorganisasjonene som skaper aktiviteten. Støtten er heller ikke prisjustert, som vi vet jo at barne og ungdomsorganisasjonene i utgangspunktet lever på marginer – det blir trangt fremover, og det kunne vi ønsker at barne- og familieministeren la vekt på i dette budsjettet. Etter to år i pandemi er det viktig at barn og unge får være med på å skape sine egne møteplasser nå. Vi håper SV tar saken videre, sier Katanasho. 

Videreføringen av dagens nivå innebærer også at grunnstøtta ikke holder tritt med prisveksten ellers i samfunnet. 

Det er dyrere å drive med frivillighet nå enn det har vært før. Ingen endring i grunnstøtta kan føre til trangere kår for flere av barne- og ungdomsorganisasjonene, og i verste fall aktivitetstilbudet og de unge fellesskapene, sier Katanasho. 

I forkant av årets statsbudsjett har LNU vært spesielt opptatt av grunnstøtta, Men også av andre saker som Frifond, tilgang på lokaler for frivillig aktivitet og stemmestøtte til ungdomspartier. 

Publisert