Til hovedinnhold
Frifond organisasjon

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp.

Det er ikke alltid like enkelt å søke og rapportere på støtteordninger. Innimellom møter man på ord og uttrykk man ikke forstår helt. 

Her kommer er en oversikt over vanskelige ord og begreper du må ha kontroll på for å søke eller rapportere på Frifond organisasjon. Hvis du ikke finner forklaringen på det du lurer på her, kan du sjekke ut siden Ofte stilte spørsmål. Ordlista er alfabetisk.

Bilag 

Vedlegg til regnskapet som viser hva pengene er brukt på, eller hvor pengene kommer fra. Eksempler på bilag er kvitteringer eller fakturaer. 

Et bilag må inneholde navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse for å være godkjent. 

Grunnlagstall 

Tallet LNU tar utgangspunkt i for å regne ut hvor mye støtte organisasjonen skal få. Antall medlemmer og antall lokallag er de mest vanlige typene grunnlagstall. 

Grunnlagsår 

Dette er det året som danner grunnlaget for beregningen av hvor mye organisasjonen skal få i støtte. Grunnlagsåret er to år før søknads- og tilskuddsåret. For 2024 betyr det at grunnlagsåret i utgangspunktet er 2022. 

Juridisk ansvarlig 

Dette er en rolle i søknadsportalen som innehas av den som har signaturrett for organisasjonen, som regel daglig leder eller generalsekretær, eller den styret bemyndiger. Rollen brukes til å signere på tilsagnsbrevet. 

Kontaktperson 

Dette er en rolle på en søknad i søknadsportalen som automatisk gis til den som leverer inn søknaden. Den som innehar denne rollen vil være kontaktleddet mellom LNU og organisasjonen når det gjelder Frifond organisasjon, og vil også være den som skal levere rapporten. 

Medlemsbasert aktivitet 

Medlemmene styrer organisasjonen gjennom demokratiske strukturer og medlemsdemokrati. Det må være medlemmene som gjennomfører lokal aktivitet. 

Rapport 

Dette er rapporten dere må levere til LNU og Frifond organisasjon etter at dere har brukt opp pengene. I retningslinjene står det mer om hva rapporten skal inneholde. Lokallag skal også levere rapport til sitt sentralledd. 

Retningslinjer 

Dette er reglene for støtteordningen. I retningslinjene står det blant annet hvem som kan motta penger, hvordan de skal brukes og hvordan man rapporterer etter at man har brukt pengene. 

Tellende medlem 

Dette er de medlemmene som teller i beregningen av hvor mye støtte dere får. For å være tellende medlem i organisasjonen må man oppfylle visse krav. For å være tellende medlem i en barne- og ungdomsorganisasjon må du: 

  • være under 26 år i grunnlagsåret 
  • ha betalt 50 kroner (eller mer) i kontingent 
  • ha meldt deg inn i organisasjonen frivillig. Personer under 15 år kan meldes inn av foresatte. 

Tellende lokallag 

Dette er de lokallagene som teller i beregningen av hvor mye støtte dere får. For å være tellende lokallag i organisasjonen må man oppfylle visse krav. For å være tellende lokallag i en barne- og ungdomsorganisasjon må dere: 

  • ha minst fem tellende medlemmer 
  • ha kontroll over egen økonomi og egen dagsorden 
  • ha gjeldende vedtekter 

Tilskuddsbrev 

Et dokument som juridisk ansvarlig skal signere på vegne av organisasjonen. Det må hen gjøre for å bekrefte at organisasjonen har satt seg inn i og forstått retningslinjene for støtteordningen og eventuelle andre forutsetninger som står i vedtak om støtte og i tilsagnsbrevet. Dette er en juridisk bindende avtale mellom LNU og mottakerorganisasjonen. 

Tilskudd 

Den summen organisasjonen får utbetalt.

Tilskuddsår 

Det året man får tilskuddet utbetalt. For søknader som leveres 15. april 2024, er det også 2024 som er tilskuddsår. 

Søknadsår 

Dette er året man sender inn søknaden. I 2024 er det altså 2024 som er søknadsår. Tilskuddsår og søknadsår er altså det samme året i støtteordningen Frifond organisasjon. 

Årsrapport fra lokallag 

Rapport fra lokallag som bekrefter at de oppfyller kravene for å være tellende lokallag. 

Er det noen vanskelige ord det mangler forklaring på, eller som er dårlig forklart? Si fra til oss! 

Frifond organisasjon

Her kommer du til Frifond organisasjon sine hovedsider.

Kontaktperson

Halvard Strømme Wersland

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon