Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad
Frifond organisasjon

Hvordan søke?

På disse sidene finner du en oversikt over punkter du bør sjekke før du sender din søknad til Frifond organisasjon.

Gå til søknadsportalen, trykk her.

Velg Frifond organisasjon. Pass på at det står “LNU” oppe i det venstre hjørnet av skjermen. Dersom det står “Frifond” eller “NMR”, må du bytte søknadsportal. 

Før fristen for de ulike støtteordningene går ut vil de ligge her. Trykk på den aktuelle søknaden, og “opprett søknad”. I søknaden til Frifond organisasjon legger du inn fem ulike tall: 

  • Grunnlagsåret du søker på bakgrunn av 
  • Totalt antall medlemmer i grunnlagsåret 
  • Antall tellende medlemmer i grunnlagsåret (under 26 år) 
  • Totalt antall lokallag i grunnlagsåret  
  • Antall tellende lokallag i grunnlagsåret (definisjonen finner du under punkt 8 i retningslinjene til Frifond organisasjon). 

I tillegg skal man laste opp siste utgave av de interne retningslinjene til organisasjonen, slik at vi kan kontrollere at det i teorien ikke blir gjort noe som er i strid med formålet til ordningen. 

Ingen skal skrive en konkret søknad med søknadstekst. Tilskuddet blir beregnet ut i fra hvor mange tellende medlemmer og tellende lokallag hver enkelt organisasjon hadde i grunnlagsåret. Det blir altså ikke gjort noen subjektive vurderinger når det kommer til hvor stor sum hver enkelt organisasjon får tildelt.  

Etter at du har gjort dette og sendt inn søknaden, vil vi i LNU behandle den. I noen tilfeller stiller vi oppfølgingsspørsmål inne i søknadsportalen. Da kan du svare på de der inne.  

I første omgang får man bare svar på at søknaden er godkjent. Dette skjer som oftest før sommeren. LNU får sitt tilskudd fra Kulturdepartementet i løpet av sommeren, og det konkrete beløpet som hver enkelt organisasjon får blir automatisk regna ut etter dette. Man kan derfor forvente å få et tilskuddsbrev med den konkrete summen i løpet av august.  Dette må signeres av en juridisk ansvarlig før pengene blir utbetalt.

Spørsmål?

Halvard Strømme Wersland

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon