Til hovedinnhold
Rode Hestad. styreleder i LNU.

Hva gjør LNU politisk i forbindelse med koronaviruset?

De første rådene som ble gitt av helsemyndighetene var vanskelige å tolke for mange av våre medlemsorganisasjoner. Grunnen var at rådene som ble gitt var tilpasset profesjonelle aktører krav om stor grad av skjønnsvurderinger. Etter at rådene (12. mars) ble sterkt strammet inn er det lettere å forholde seg til. Vi er i dialog med myndighetene om at det utarbeides råd for arrangementer som er bedre tilpasset frivillige organisasjoners aktivitetsform den dagen smittevernreglene blir mykt opp.  

Offentlige tilskudd

Barne- og ungdomsorganisasjonene er preget av få ansatte og begrenset økonomi, og de fleste har offentlige tilskudd som en primær inntektskilde. Dersom organisasjonene taper inntekter eller ikke oppfyller mål for prosjektmidler som følge av avlyste aktiviteter av smittevernhensyn, kan det ramme dem hardt.  

Vi er i dialog med Kulturdepartementet for at de så snart som mulig gir klare råd til tilskuddsforvaltere (statlige, kommunale og viderefordelere av offentlige tilskudd, som LNU) om å gjøre unntak fra en del krav for tilskuddsåret 2020 som følge av koronaviruset. Dette handler om alt fra tilbakebetaling av midleroverføringer av midler til 2021 og å legge til rette for å kunne endre prosjekter som blir særskilt rammet.  

Oppdatering: Kulturdepartementet skriver torsdag i en pressemelding at departementet «ikke [vil] kreve tilbake midler som allerede er brukt». I første omgang gjelder dette tilskuddsordninger departementet har ansvar for. Vi jobber for at dette skal gjelde alle tilskuddsordninger til frivillig sektor.

Gjennomføring av rapporteringspliktige aktiviteter

Vi har mottatt henvendelser om at smittesituasjonen kan påvirke organisasjonenes muligheter for å oppfylle rapporteringskravDersom en organisasjon ikke får gjennomført aktivitet som trengs for å rapportere på et prosjekt (for eksempel årsmøtegodkjente regnskap foreligger ikke som følge av avlyst årsmøte) må departementene gjøre det mulig å få innvilget utsettelse eller dispensasjon. Dette er vi i dialog med myndighetene om å få på plass et regelverk som tar høyde for den uforutsette situasjonen.  

Det foregår i disse dager hektisk møtevirksomhet for å få på plass kompensasjonspakker for kulturlivet og idretten som taper store deler av sitt inntaksgrunnlag som følge av reduserte og kansellerte arrangement. For noen av våre medlemsorganisasjoner er dette også gjeldende for deres drift. Vi jobber med myndighetene for at de av våre organisasjoner som er i samme situasjon bli omfattet av en slik kompansasjonspakke 

Vi kommer til å ha en tett dialog opp mot myndighetene i tiden fremover for å sikre stabile og forutsigbare rammevilkår for våre medlemsorganisasjoner. 

Les mer om følgene av koronaviruset for frivilligheten på våre ressurssider.

Publisert