Til hovedinnhold

Trygg

Her finner du ressurser om forebygging og håndtering av seksuell trakassering, overskridende atferd og seksuelle overgrep.

Ekstern ressurs External link

Den digitale veilederen

Trygg! er en veileder for deg som ønsker å lære mer om forebygging, beredskap og håndtering av seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep.

Nettkurs External link

Håndtering av varslingssaker

Gjennom dette kurset lærer du hvordan man legger opp en god og ryddig håndtering av et varsel fra start til slutt.

Nettkurs External link

Hvordan lage en beredskapsplan

I dette nettkurset lærer du hvorfor beredskap er viktig, og hvordan du kan lage en god beredskapsplan for deres arrangementer!

Nettkurs External link

Hvordan lage en varslingsplakat

Denne mini-guiden viser deg hvordan du lager en varslingsplakat organisasjonen din kan bruke på nett og arrangementer.

Nettkurs External link

Hvordan lage et årshjul for tryggopplæring

Denne mini-guiden viser deg hvordan du utvikler et årshjul for tryggopplæringen din organisasjonen skal gjennomføre i løpet av året.

Nettkurs External link

Hvordan utvikle etiske retningslinjer

Denne mini-guiden viser deg hvordan dere kan utvikle etiske retningslinjer for organisasjonen.

Nettkurs External link

Hvordan utvikle tryggretningslinjer

Denne mini-guiden viser deg hvordan du kan utvikle tryggretningslinjer for håndtering av varslingssaker i din organisasjon.

Ekstern ressurs External link

Ressursdokumenter og maler

Her finner du alle våre maler og ressursdokumenter samlet på et sted.

Nettkurs External link

Trygg!-kurs for ansvarlige for arrangementer og leir

I dette nettkurset lærer du som skal arrangere en leir, et seminar eller lignende om hvordan du kan lage et trygt arrangement. Kurset går gjennom grenser, kjøreregler, forbilder og hendelser som kan oppstå på leir.

Nettkurs External link

Trygg!-kurs for tillitsvalgte del 1

I dette nettkurset lærer du som er tillitsvalgt om grenser, trakassering, overgrep, kjøreregler og forbilder. Dette er første av to deler.

Nettkurs External link

Trygg!-kurs for tillitsvalgte del 2

I dette nettkurset lærer du som er tillitsvalgt om varsling og ditt ansvar som tillitsvalgt dersom noen varsler til deg. Dette er andre og siste del av kurset.