ForsidenInformasjon om koronautbruddet til våre medlemsorganisasjoner

Generalsekretær i LNU, Andreas Tangen Borud.

Informasjon om koronautbruddet til våre medlemsorganisasjoner

LNU er opptatt av å gi våre medlemsorganisasjoner gode råd og støtte i forbindelse med koronavirussituasjonen. Vi jobber også politisk for å sikre barne- og ungdomsfrivilligheten gode vilkår og forutsigbarhet i tiden som ligger foran oss.  

Siden ble sist oppdatert 1. oktober. 

Om nye tiltak innført i Oslo 28. september

Byrådet i Oslo innførte nye strengere tiltak for Oslo 28. september. Det er innført midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Vi presiseres at det fortsatt er lov med konferanser med opptil 200 deltakere så lenge man opererer med faste sitteplasser og øvrige smitteverntiltak ivaretas.

Tiltaket varer i første omgang fram til 13. oktober.

LNU tar koronasituasjonen alvorlig og råder våre medlemsorganisasjoner til å følge rådene og retningslinjene helsemyndighetene kommer med. LNU kan ikke gi helsefaglige råd, men vi jobber med å bistå organisasjonene med å håndtere konsekvensene av koronasituasjonen.

LNU kartlegger hvordan situasjonen påvirker barne- og ungdomsorganisasjonene, og jobber politisk for å begrense de praktiske og økonomiske konsekvensene.

I samarbeid med Frivillighet Norge har vi skrevet en veileder for smitteverntiltak i frivilligheten. Versjon 2.0 av veilederen er lagt ut 28. mai. 

På denne siden finner du oppdatert informasjon og råd om koronasituasjonen for barne- og ungdomsorganisasjonene. Om din organisasjon har spørsmål om håndtering av koronavirussituasjonen eller innspill til LNUs arbeid, kan dere ta kontakt på korona@lnu.no

Spørsmål og svar

Hva skal vi gjøre med planlagte møter og større arrangementer?

Helsemyndighetene har lagt ned forbud mot alle kultur- og idrettsarrangementer frem til 15. juni og anbefaler befolkningen om å unngå alle reiser som ikke er helt nødvendige. Samlinger med mer enn 20 personer er frarådet, og når man samler inntil 20 personer, må disse holde minst en meters avstand. Dette innebærer i praksis at mange av de daglige aktivitetene til barne- og ungdomsorganisasjonene er avlyst inntil videre.

Fra og med 7. mai åpnes det for arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted. Øverste grense for deltakere på arrangementer heves fra 50 til 200 15. juni. Disse arrangementene må ha en ansvarlig arrangør, som har oversikt over hvem som er til stede og har ansvar for at råd om både avstand og hygiene holdes. 

Kulturminister Abid Raja bekrefter 20. april at fritidsaktiviteter kan avholdes så lenge de er innenfor rammene av smitteverntiltakene. Les mer om dette her.

For mindre møter som ikke kan gjennomføres fysisk, kan nettbaserte møteløsninger (som Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, etc.) dekke behovene til grunnleggende deltakelse og møteledelse. For større arrangementer som årsmøter, les egen artikkelNår det gjelder de mindre formelle aktivitetene i tida framover oppfordrer vi til kreativitet rundt alternativedigitale løsninger.

Frivillighet Norge har her samlet noen tips til digitale verktøy for å kunne jobbe hjemmefra.

En del organisasjoner kan bli nødt til å avlyse eller utsette arrangementer selv om de allerede har inngått f.eks. avtale om leie av lokale. Norges Idrettsforbund har laget en veileder til juridiske problemstillinger som kan oppstå  på grunn av koronavirusepidemien som kan være til hjelp i slike tilfeller.

Vi anbefaler våre medlemsorganisasjoner å være forberedt på å avlyse eller utsette fysiske samlinger i lang tid framover. Vi oppfordrer også til å følge med på lokale myndigheters anbefalinger.

Kulturdepartementet har vedtatt en krisepakke for koronastengte arrangementer i (blant annet) frivillighetssektoren. Les om hvilke kriterier som gjelder, og hvor du kan søke, her.

Les også Folkehelseinstituttets generelle råd til befolkningen.

Hvilke løsninger finnes for digitale møter?

Sesongen for landsmøter og årsmøter nærmer seg med stormskritt. LNU har kjøpt en løsning for digital gjennomføring av større møter, hvor medlemsorganisasjoner kan betale kostpris for gjennomføringen. Les mer om å gjennomføre årsmøter i egen artikkel.

For større møter, med krav til strukturert talerstyring, mulighet til å sende løpende endringsforslag, gjennomføre hemmelige valg, og så videre, kan LNU tilby tjenesten GoPlenum til våre medlemsorganisasjoner. Løsningen brukes i tillegg til en videokonferansetjeneste, og ivaretar alle oppgaver i forbindelse med avvikling av, og deltakelse på, en generalforsamling (bortsett fra lyd og bilde).

Legg inn en forespørsel her, så tar vi kontakt om gjennomføringen.

Hva skal vi gjøre med planlagte reiser?

Helsemyndighetene fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige i tiden som kommer. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider og på Utenriksdepartementets nettsider.

Hva skal vi gjøre som arbeidsgiver?

Sekretariatene i frivillige organisasjoner er omfattet av de samme reglene og anbefalingene som andre ansatte. Blant annet anbefaler Helsedirektoratet alle arbeidsgivere som har mulighet til å tilrettelegge for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid, og Arbeids- og sosialdepartementet anbefaler arbeidsgivere å akseptere egenmelding for arbeidstakere som skal i 14 dagers karantene etter utenlandsopphold. Datatilsynets nettsider har informasjon om hvordan man ivaretar ansattes personvern når det kan være hensiktsmessig eller nødvendig å omtale koronasmitte eller karantene.

Du finner oppdatert informasjon og råd til arbeidsgivere på Folkehelseinstituttets nettsider og på Arbeidstilsynets nettsider.

Vi har søkt penger fra LNU til aktiviteter som må avlyses, hva gjør vi?

Vi vet at en del prosjekter LNU har gitt støtte til står i fare for å bli avlyst, utsatt eller endret på grunn av tiltakene som iverksettes for å begrense smitten av koronaviruset. LNU som forvalter ønsker så langt det lar seg gjøre å legge til rette for at organisasjonene får gjennomført prosjektene sine så godt som mulig, og eventuelt får dekket kostnader dere allerede har hatt for prosjekter som må avlyses.

Når det gjelder Frifond organisasjon har vi skrevet denne veiledningen om frister og bruk av midler.

Vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet som har gitt oss positive svar på flere av våre vurderinger som går ut over retningslinjene. Ta kontakt med saksbehandler for den gjeldende støtteordningen om dere har spørsmål eller ønsker avklaringer.

Skal vi søke om penger til nye arrangementer?

For LNUs støtteordninger kan dere planlegge og søke om tilskudd som vanlig. Endringer oppdateres løpende på denne siden og gjennom LNUs nyhetsbrev.

Kontaktpersoner

Topp