ForsidenInformasjon om koronautbruddet til våre medlemsorganisasjoner

Generalsekretær i LNU, Andreas Tangen Borud.

Informasjon om koronautbruddet til våre medlemsorganisasjoner

LNU er opptatt av å gi våre medlemsorganisasjoner gode råd og støtte i forbindelse med koronavirussituasjonen. Vi jobber også politisk for å sikre barne- og ungdomsfrivilligheten gode vilkår og forutsigbarhet i tiden som ligger foran oss.  

Siden ble sist oppdatert torsdag 2. april kl. 16:00. 

LNU tar koronasituasjonen alvorlig og råder våre medlemsorganisasjoner til å følge rådene og retningslinjene helsemyndighetene kommer med. LNU kan ikke gi helsefaglige råd, men vi jobber med å bistå organisasjonene med å håndtere konsekvensene av koronasituasjonen.

Smittverntiltakene som innebærer at de fleste fysiske samlinger avlyses til og med 13. april betyr i praksis at de fleste aktiviteter i barne- og ungdomsorganisasjonene er avlyst og utsatt inntil videre. LNU kartlegger hvordan situasjonen påvirker barne- og ungdomsorganisasjonene, og jobber politisk for å begrense de praktiske og økonomiske konsekvensene.

På denne siden finner du oppdatert informasjon og råd om koronasituasjonen for barne- og ungdomsorganisasjonene. Om din organisasjon har spørsmål om håndtering av koronavirussituasjonen eller innspill til LNUs arbeid, kan dere ta kontakt på lnu@lnu.no

Spørsmål og svar

Hva skal vi gjøre med planlagte møter og større arrangementer?

Helsemyndighetene har lagt ned forbud mot alle kultur- og idrettsarrangementer og anbefaler befolkningen om å unngå reiser og kontakt med andre mennesker frem til 13. april. Dette innebærer i praksis at de fleste daglige aktivitetene til barne- og ungdomsorganisasjonene må avlyses inntil videre. Både større fysiske samlinger, arrangementer og årsmøter, og mindre lokallagsmøter, sentralstyremøter og samlinger, er rammet.

For mindre møter kan nettbaserte møteløsninger (som Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, etc.) dekke behovene til grunnleggende deltakelse og møteledelse. For større arrangementer som årsmøter, les egen artikkelNår det gjelder de mindre formelle aktivitetene i tida framover oppfordrer vi til kreativitet rundt alternativedigitale løsninger.

Frivillighet Norge har her samlet noen tips til digitale verktøy for å kunne jobbe hjemmefra.

En del organisasjoner kan bli nødt til å avlyse eller utsette arrangementer selv om de allerede har inngått f.eks. avtale om leie av lokale. Norges Idrettsforbund har laget en veileder til juridiske problemstillinger som kan oppstå  på grunn av koronavirusepidemien som kan være til hjelp i slike tilfeller.

Vi anbefaler våre medlemsorganisasjoner å være forberedt på å avlyse eller utsette fysiske samlinger i lang tid framover. Vi oppfordrer også til å følge med på lokale myndigheters anbefalinger.

Les også Folkehelseinstituttets generelle råd til befolkningen.

Hvilke løsninger finnes for digitale møter?

Sesongen for landsmøter og årsmøter nærmer seg med stormskritt. LNU har kjøpt en løsning for digital gjennomføring av større møter, hvor medlemsorganisasjoner kan betale kostpris for gjennomføringen. Les mer om å gjennomføre årsmøter i egen artikkel.

Hva skal vi gjøre med planlagte reiser?

Helsemyndighetene fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige i tiden som kommer. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider og på Utenriksdepartementets nettsider.

Hva skal vi gjøre som arbeidsgiver?

Sekretariatene i frivillige organisasjoner er omfattet av de samme reglene og anbefalingene som andre ansatte. Blant annet anbefaler Helsedirektoratet alle arbeidsgivere som har mulighet til å tilrettelegge for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid, og Arbeids- og sosialdepartementet anbefaler arbeidsgivere å akseptere egenmelding for arbeidstakere som skal i 14 dagers karantene etter utenlandsopphold. Datatilsynets nettsider har informasjon om hvordan man ivaretar ansattes personvern når det kan være hensiktsmessig eller nødvendig å omtale koronasmitte eller karantene.

Du finner oppdatert informasjon og råd til arbeidsgivere på Folkehelseinstituttets nettsider og på Arbeidstilsynets nettsider.

Vi har søkt penger fra LNU til aktiviteter som må avlyses, hva gjør vi?

Vi vet at en del prosjekter LNU har gitt støtte til står i fare for å bli avlyst, utsatt eller endret på grunn av tiltakene som iverksettes for å begrense smitten av koronaviruset. LNU som forvalter ønsker så langt det lar seg gjøre å legge til rette for at organisasjonene får gjennomført prosjektene sine så godt som mulig, og eventuelt får dekket kostnader dere allerede har hatt for prosjekter som må avlyses.

Før vi kan godkjenne slike faktorer som går utover det som retningslinjene gir rom for, må vi gå i dialog med myndighetene som LNU får tilskuddene sine fra. Vi har nylig vært i kontakt med Kulturdepartementet som har gitt oss positive svar på flere av våre vurderinger som går ut over retningslinjene.

Skal vi søke om penger til nye arrangementer?

For LNUs støtteordninger kan dere planlegge og søke om tilskudd som vanlig. Endringer oppdateres løpende på denne siden og gjennom LNUs nyhetsbrev.

Kontaktpersoner

Topp