Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde fra kurs om FNs bærekraftsmål og hvordan organisasjoner kan jobbe for å gjøre sin organisasjon mer bærekraftig.

Frist for rapporter fra sentralleddet

xxx
1.03.2023

Sentralleddet skal levere rapport på totalt utdelte midlar til LNU. Fristen for dette er den 1.mars kvart år, og det vil som hovedregel ikkje bli gitt utsetting på denne fristen. Rapporten kan gjerne leverast tidlegare.