Til hovedinnhold
KFUK-KFUM skal bygge opp flere e-sport-lag i organisasjonen.

Se hvilke prosjekter som skal dele 6,1 millioner kroner

LNU Aktivitetsstøtta er LNUs største støtteordning for enkeltprosjekter. Fra støtteordningen ble opprettet i 2017, har vi delt ut over 45 millioner kroner til store og små prosjekter. Prosjektene har det til felles at de bidrar til ny aktivitet i eksisterende organisasjoner.

Pengene fra LNU Aktivitetsstøtta kommer fra såkalt «herreløs arv» – arv etter personer som ikke har arvinger, og heller ikke har testamentert bort pengene andre steder.

Selv om hovedrunden i 2020 er ferdig, kan dere som organisasjon fortsatt søke på restmiddelrunden, som har søknadsfrist 15. mars.

Se gjennom prosjektene

Tillitsvalgtskolen – ressurspersoner for fremtiden

Organisasjon: AUF
Tilskudd: 400 000 kr.

AUF skal skolere 30 tillitsvalgte gjennom tre helgesamlinger, oppgaver mellom samlingene, ved mentoroppfølging og utplassering i organisasjoner tilknyttet AUF. Målgruppa er tillitsvalgte under fylkesledere, og målet er å bygge organisatoriske og politiske ressurspersoner på et tidligere nivå enn det gjøres i dag.

Et grønt Europa

Organisasjon: Europeisk Ungdom
Tilskudd: 400 000 kr.

Europeisk Ungdom vil gjennom en ettårig grønn kampanje lære unge om EUs klimapolitikk og hvordan den påvirker klimapolitikken i Norge, samt hvordan norsk ungdom kan påvirke klimapolitikk utenfor Norges grenser. De skal gjennomføre lokale kampanjer, medlemmene skal kurses i tematikken i en skoleringshelg og webinar, ha et nasjonalt arbeidsseminar og legge all relevant informasjon om temaet i den interne ressursbanken.

KFUM E-sport

Organisasjon: KFUK-KFUM Norge
Tilskudd: 400 000 kr.

KFUK-KFUM skal utvikle et e-sportmiljø i organisasjonen. 15-18 e-sportlag skal i løpet av 2020 spille Telialigaen som lag under organisasjonen, og de skal arrangere en treningsleir for seks av disse lagene. I tillegg skal de kartlegge organiseringen av norske e-sportlag.

UngtDemokrati

Organisasjon: Noregs Ungdomslag
Tilskudd: 400 000 kr.

UngtDemokrati er et samlingsbasert program der 20 ungdommer i alderen 14-25 år får være med på talentutvikling og demokratiopplæring. Det skal være tre samlinger som legges til andre større arrangementer, nemlig landsmøte, sommerleir og Arendalsuka. De vil satse på de unge medlemmene og gi dem verktøy til å posisjonere seg både i og utenfor organisasjonen. Medlemmer fra andre organisasjoner som jobber med immateriell kulturarv inviteres også inn i prosjektet som deltakere.

Frøagentene

Organisasjon: Miljøagentene
Tilskudd: 390 000 kr.

Miljøagentene skal sende frø til blomster og grønnsaker til sine medlemmer og lokallag som skal plante dem, og så følge opp med informasjon og oppdatering på nettsider, i sosiale medier og i medlemsbladet. De ønsker å nå ut til barn som er mindre aktive i organisasjonen og øke deres tilknytning til Miljøagentene ved å delta i et nasjonalt prosjekt.

Kulturledsageren

Organisasjon: Skjærgårds Live
Tilskudd: 379 100 kr.

Som et steg i UNIK-satsningen til Skjærgårds Live er Kulturledsageren et prosjekt for å spre kulturopplevelser og erfaring blant barn og unge med utviklingshemminger. På fire forskjellige steder skal organisasjonen gjennomføre dags-/kveldsbaserte workshops innen kreativ forming, teater og kor med påfølgende framvisning, samt holde konsert for målgruppa.

Bedre leir!

Organisasjon: Norges KFUM-KFUM-speidere
Tilskudd: 376 000 kr.

Det arrangeres kretsleire rundt i landet hvert fjerde år, også i 2020. KM-speiderne ønsker i den forbindelse å gjennomføre et kretsleirkurs for alle de som vil være stab på de åtte leirene. Tema vil være blant annet tilrettelegging og inkludering, personvern og bilder, rekruttering og oppfølging av frivillige, og kurset vil foregå over en helg. De skal også lage et leirhefte med erfaringer fra kretsleirene og kurset.

SubUrban turné

Organisasjon: ACTA barn og unge i Normisjon
Tilskudd: 375 200 kr.

Acta gjennomfører årlig SubUrban dansefestival i Oslo. Nå vil de ta konseptet ut i distriktene i Norge og gjennomføre fire desentraliserte festivaler for å engasjere og involvere flere ungdommer i Actas dansemiljø.

Nettverk og integrering av unge flyktninger: Oppstart av Sandwich Brothers / Sorbet Sisters Alumni

Organisasjon: International Sandwich Brothers
Tilskudd: 373 835 kr.

Organisasjonen vil etablere en alumniorganisasjon som deres tidligere ansatte (unge flyktninger) kan bruke som støtte og til integrering i det norske samfunnet. Målet er at ungdommene skal få nettverk, tilbud om meningsfulle fritidsaktiviteter og mulighet til å lære om organisasjonsarbeid og frivillig arbeid. Det vil etableres alumnigrupper i fire byer.

Landsdelsamling for juniorbridgespillere

Organisasjon: NBF Helgeland
Tilskudd: 320 230 kr.

Fire kretser i Norges Bridgeforbund skal sammen arrangere en helgesamling for unge bridgespillere hvor de skal fokusere på utvikling av system, et viktig element i spillet. Målgruppa er unge spillere i alderen 9-25 år, og samlingen vil foregå på Lovund i mars.

Organisasjonsdagene junior

Organisasjon: Norsk Bridgeforbund
Tilskudd: 267 578 kr.

Prosjektet skal gi 24 ungdommer fra hele landet grunnleggende kunnskap for å kunne drifte sine egne bridgeklubber. De skal læres opp i styrearbeid, være bridgelærer og turneringsarrangør. Målet er at de involveres mer i sin klubb, og så på sikt når de flytter og blir studenter kan de etablere egne klubber der.

De blinde klatrer opp til høyere livskvalitet

Organisasjon: Norges Blindeforbunds Ungdom Region øst
Tilskudd: 244 000 kr.

Region Øst i organisasjonen vil arrangere et kurs i friluftsliv med base i Lom. De synshemmede skal prøve seg på bretur til Galdhøpiggen, kanopadling og tur i grotter. Prosjektet tilrettelegger for slike aktiviteter hvor målgruppa ofte blir utelatt i skolesammenheng og fritidstilbud.

Startsamling region Midt

Organisasjon: Ung Kirkesang
Tilskudd: 240 000 kr.

Ung Kyrkjesong Nidaros-Møre etableres som region 1. januar 2020, og i den sammenheng inviteres alle korene til en regional helgesamling i Molde i mars for omtrent 150 deltakere.

Samspillhelg for alle

Organisasjon: Korpsnett Norge
Tilskudd: 214 800 kr.

Korpsnett Norge skal kjøre et pilotprosjekt der de arrangerer samspillhelg for barn og unge i alderen 9-19 år. Det utvikles kursinnhold for spesifikke aldersgrupper og det arrangeres en regional samling med parallelle kurs for de ulike aldersgruppene. Dette gjøres tre steder i Norge i pilotprosjektet. Kursene gir deltakerne mulighet til å treffes på tvers av lokallag og bygge nye nettverk, og utvikle ferdighetene sine.

Nordlyshelg med NAAFU i Tromsø

Organisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund
Tilskudd: 200 000 kr.

NAAFU (ungdomsstyret i organisasjonene) skal arrangere en langhelg i Tromsø for sine medlemmer i alderen 15-26 år. NAAFU er i etableringsfasen og har ingen faste aktiviteter ennå, og med dette vil de skape en møtearena for målgruppa. De ønsker å styrke ungdomsstyret, faglig påfyll, inspirasjon til å rekruttere flere og mulighet for å bli bedre kjent som gruppe og gjøre noe gøy sammen.

Demokrati i praksis — en satsing på unge, grønne folkevalgte

Organisasjon: Grønn Ungdom
Tilskudd: 190 000 kr.

Grønn Ungdom fikk ved siste valg 34 unge folkevalgte inn i kommunestyrer og fylkesting rundt om i Norge. Nå vil de samle de unge folkevalgte over to helger og drive opplæring i temaer som er relevante for den jobben de skal gjøre. Målet er å gjøre dem tryggere i jobben, de skal lære hvordan de kan få reelle politiske gjennomslag, sette dagsorden og er komfortable med å behandle lokalpolitiske saker på et høyt nivå.

Konfliktverksted

Organisasjon: ADHD Norge
Tilskudd: 170 000 kr.

ADHD Norge skal gjennomføre et helgekurs i konflikthåndtering for unge medlemmer i alderen 15-26 år. Kurset vil inneholde undervisning, rollespill, lek, gruppearbeid og drøfting under styring.

Vintercamp

Organisasjon: Norsk forening for William syndrom
Tilskudd: 150 000 kr.

Etter ønske fra foreningens ungdommer vil de arrangere en tredagers leir i Trysil der deltakerne kan bli kjent med vinteraktiviteter. Målgruppa opplever mye innesitting og lite aktivitet på vinterstid, og utprøving av og innføring i vinteraktivitet vil gi deltakerne en mer meningsfull hverdag og mer fysisk trening. Målet er at deltakerne skal oppleve mestring på sitt nivå og få motivasjon til å ta mer ansvar for egen helse.

Regionlagkamper i sjakk på nett

Organisasjon: Ungdommens sjakkforbund
Tilskudd: 150 000 kr.

Regionene i USF skal ha et samarbeid seg i mellom, blant annet i form av regionsmatcher, først på egenhånd, deretter i et organisert seriespill. USF planlegger å tilby regionene en programvare slik at partiene kan spilles på nett. Prosjektet består i å utvikle og tilby dette. Målgruppen er unge spillere i alderen 12-16 år.

Endringsagentene

Organisasjon: Psoriasis- og eksemforbundet Ung
Tilskudd: 136 500 kr.

PEF Ung skal lære opp 10 unge til å bli endringsagenter som skal kurses i å kommunisere ut behov og løsninger, lage gode målsetninger og læres i hvordan kommunisere med beslutningstakere. Kursingen foregår over en helg hvor de skal bli klar for debatt, og under Arendalsuka skal de forsøke å skape endring.

Skoleringshelg

Organisasjon: Sosialistisk Ungdom
Tilskudd: 97 900 kr.

SU ønsker at fylkesledere og lokallagsledere skal få god organisasjonsskolering og mulighet til å møtes på tvers av fylker for å diskutere hvordan de kan få økt aktivitet i organisasjonen. Dette skal gjøres i løpet av en skoleringshelg bestående av erfaringsutveksling gjennom blant annet bolker om ledelse, økonomi og roller.

Ungdom viser Ungdom

Organisasjon: Norges Husflidslag
Tilskudd: 95 000 kr.

Norges Husflidslag vil gjennomføre tre instruktørkurs for ungdom på tre ulike steder i landet. Ønsket er at flere ungdomsledere kan engasjere flere ungdommer i alderen 14-26 år, en gruppe som ikke har hatt så mye aktivitet og deltakelse de siste årene. Etter kursene er målet at alle deltakerne skal lære andre ungdommer minst en husflidsaktivitet, enten i egen organisasjon eller hos andre for eksempel på dere sommerleirer.

Lokallagslederseminar

Organisasjon: Norges unge katolikker
Tilskudd: 73 750 kr.

NUK vil tilby lokallagsledere og lokallagsstyremedlemmer (og andre sentrale personer for organisasjonen) et seminar om hvordan drive et lokallag. Seminaret foregår over en helg i Oslo.

Fysisk og mental sunnhet

Organisasjon: Dysleksi Norge
Tilskudd: 71 520 kr.

Dysleksi Norge ønsker å gjennomføre yoga og hverdagsmestring i fire norske byer for sine ungdomsmedlemmer. Yoga kan hjelpe for noen av plagene eller lidelsene de opplever pga sin diagnose.

Turboposter for barn

Organisasjon: DNT Telemark
Tilskudd: 50 000 kr.

DNT Telemark vil legge opp til egenorganisert aktivitet for barn og unge i kretsen ved å henge ut poster i skogen rundt i fylket, hvor familier kan gå og sanke poeng. Barnas turlag arrangerer på slutten av sesongen en juleavslutning med premieutdeling til deltakerne.

Publisert