StøtteordningerLNU Mangfold og inkludering

Jarga Art and Fashion Weekend er et av prosjektene som har fått støtte fra LNU Mangfold og inkludering. Foto: Jarga

LNU Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Formålet med støtteordningen er å stimulere barn og unge til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan de på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet. Målet til prosjekter som får støtte skal være å oppmuntre til bred deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner, og at barn og unge selv kan være med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.

Søknadsfrister: 

 • 1. mars
 • 1. juni 
 • 1. oktober

Prioriterte prosjekter

Mangfold og inkludering er en prosjektstøtteordning og man kan ikke søke støtte til ordinære aktiviteter eller drift. Søknader som inneholder følgende element vil bli prioritert:

 • Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering
 • Prosjekter som bidrar til forebygging av radikalisering og ekstremisme
 • Prosjekter i lokalmiljøer med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse
 • Prosjekter som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer
 • Prosjekter som er med å utvikle etablerte organisasjoner innen mangfold og inkludering

Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljøer i Norge kan søke på støtteordningen. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. Se hvem som har fått støtte tidligere.

LNU mottar tilskuddet til støtteordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) som setter de økonomiske rammene og overordnede retningslinjene for tildeling til prosjekter. Støtteordningen har rundt to millioner kroner til fordeling.

Registrer dere her om dere ikke har en brukerkonto.

Hvordan søke?

Mangfold og inkludering har tre tildelinger i året og søknadsfristene er 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Behandlingstiden er cirka én måned. Hvert prosjekt kan få innvilget støtte med inntil 75.000 kroner. Tildelingsutvalget for mangfold og inkludering fatter vedtak om støtte ut ifra retningslinjene og prioriteringene som er satt av BLD. Les nøye gjennom retningslinjene før du søker for å gjøre deg godt kjent med kravene til at en søknad kan godkjennes. Vi oppfordrer også alle søkere til å ta kontakt med saksbehandler for veiledning og svar på eventuelle spørsmål.

For å søke på denne støtteordningen må gruppa eller organisasjonen ha en brukerkonto i LNUs søknadsportal. Dersom organisasjonen/ gruppen ikke har en brukerkonto må dere registrere dere her. Dere vil da få tilsendt brukernavn og passord for å logge inn i søknadsportalen.

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker og leverer rapport.

Kontaktperson

 • Cecilie Prebensen

  Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

  23 31 05 82
  cecilie@lnu.no

Topp