ForsidenStøtteordningerLNU Mangfold og inkludering

LNU Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Søknadsbeløp
Hvor mye
Opp til 75 000 kr.
Hvem kan søke?
Hvem søker
Organisasjoner og grupper
Søknadsfrist
Neste frist
1. okt. 2020

Om støtteordningen

Målet med LNU Mangfold og inkludering er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet.

Mangfold og inkludering har tre tildelinger i året og søknadsfristene er 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Hvert prosjekt kan få innvilget inntil 75.000 kroner i støtte. Behandlingstiden er cirka fire uker. 

Prosjekter som får støtte skal har som mål å oppmuntre til bred deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner, og at barn og unge selv kan være med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.

LNU mottar tilskuddet til støtteordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Støtteordningen har rundt to millioner kroner til fordeling.

Hva støtter vi?

Mangfold og inkludering er en prosjektstøtteordning og man kan ikke søke støtte til ordinære aktiviteter eller drift.

Søknader som inneholder et eller flere av følgende elementer vil bli prioritert:

 • Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering
 • Prosjekter som bidrar til forebygging av radikalisering og ekstremisme
 • Prosjekter i lokalmiljøer med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse
 • Prosjekter som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer
 • Prosjekter som er med å utvikle etablerte organisasjoner innen mangfold og inkludering

Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljøer i Norge kan søke på støtteordningen. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet.

Hvordan søke?

Tildelingsutvalget for mangfold og inkludering fatter vedtak om støtte ut ifra retningslinjene og prioriteringene som er satt av BLD. Les nøye gjennom retningslinjene før du søker for å gjøre deg godt kjent med kravene til at en søknad kan godkjennes. Vi oppfordrer også alle søkere til å ta kontakt med saksbehandler for veiledning og svar på eventuelle spørsmål.

Les mer om hvordan du søker på LNUs støtteordninger

Dersom du har spørsmål knyttet til korona, se egen ressursside her. Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen for spesifikke avklaringer.

Kontaktperson

 • Rine Holmsen

  Avdelingsleder, forvaltning

  23 31 05 87
  rine@lnu.no

Topp