Til hovedinnhold
Frifond organisasjon

Tips og inspirasjon!

På denne sida finn du tips frå oss i LNU samt eksempel frå organisasjonar som mottek Frifond organisasjon og som gjer ting på ein god måte. Bli inspirert!

124 000 000

utdelte Frifond-midler i 2023.

Det finnast mange ulike måtar å forvalte midlane i Frifond organisasjon på. LNU legg ingen strenge føringar utover det som konkret står i retningslinjeneOrganisasjonane har ulike årshjul og ulike måtar å fordele midlane på. 

 • 4H

  Her kan du lese om hvordan 4H har forvaltet sine midler.

  4H mottok i 2022 ca. 4.4 millonar kroner. 4H er ein brei organisasjon med over 11 000 medlemmar fordelt over heile landet. Midlane frå Frifond organisasjon deler dei ut som driftsstøtte og oppstartstøtte: 

  • Vi gir ut et fast beløp i oppstartstøtte til alle nye klubber. Driftsstøtten har vi delt opp i et fast beløp pr tellende medlem og så et grunnbeløp pr klubb, som regnes ut hvert år utifra hvor mye vi får i tilskudd.  

   

  4H har tidlegare også delt ut prosjektstøtte, men gjekk vekk frå dette for nokre år sidan sidan det krevde mykje av addministrasjonen. Dette er ei god avveiing å ta, og vi i LNU synest at kapasiteten til administrasjonen når det kjem til forvaltning av Frifond organisasjon skal telje sterkt når ein bestemmer type støtte. 

   4H delar ut pengane etter at klubbane (lokallaga) har hatt sine årsmøter i november. Her leverer dei all nødvendig informasjon som Frifond rapport, signer reknskap og årsmelding. Dette blir gjort inne i medlemssystemet, som er tilgjengeleg på PC/Mac og mobil/iPad. Etter at den tidlegare Frifond-rapporten er godkjend får klubbane utbetalt nye midlar i løpet av desember månad. I rapportane skal klubbane fylgje ut kva dei har brukt midlane på, samt legge ved signert reknskap. 

   

  Som tips til korleis ein kan gjere forvaltninga av Frifond organisasjon så enkel som mogleg seier 4H dette: 

  • Vi opplever at klubbene føler det er forenklende at de har kun ett sted og en dato å forholde seg til i forbindelse med rapportering. Det at de har en digital løsning (Min klubb) som er tilgjengelig på alle flater gjør det veldig arbeidsbesparende for klubber, fylker og sentralt. 
  • Via Min klubb har klubbstyre tilgang til et arkiv over tidligere års rapportering, hhv gjennomførte aktiviteter, regnskap inkludert frifond og tilhørende signerte regnskap og årsplaner og årsrapporter. Sentralledd og hvert fylke får god oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter i klubbene og deres økonomi. 
 • Norges speiderforbund

  Her kan du lese om hvordan Norges speiderforbund har forvaltet sine midler.

  Norges Speiderforbund (NSF) mottok i 2022 3.5 millionar kroner gjennom Frifond organisasjon. Desse midlane vert delt ut til lokallag som er spreidd over heile landet gjennom oppstartstøtte til nyoppastarta lag og prosjektmidlar. I løpet av året har dei to søknadsrunder: 

  • Vi har to søknadsrunder i løpet av året, med frist 31. mai og 31. august. Fristen i mai har et forbehold om at vi mottar midler fra LNU.   

  Denne måten å gjere det på sikrar at ein kan ha aktivitet gjennom store delar av året, og dei konkrete fristane som er sett sikrar at ein veit at ein får utbetalt midlar frå LNU. Dette er eit godt eksempel på ein måte å forskuttere på midlar med stor tryggleik og liten finansiell risiko. 

   

  For å kvalifisere til prosjektmidlar har NSF desse krava: 

  • Lokallaget må være en aktiv gruppe med minst 5 betalende medlemmer under 26 år. De må ha levert årsrapport og frifondrapport for sist år. De må søke om prosjektstøtte som er innenfor kriteriene i retningslinjene våre og sette opp et enkelt budsjett som forteller oss om hva støtten skal gå til. 

   

  Som tips til korleis ein kan gjere det så enkelt som mogleg å forvalte Frifond organisasjon, føreslår Norges Speiderforbund at ein gjer søknads- og rapportskjema så enkelt som mogleg for lokallaga. Lokallaga søker og rapporterer via medlemssystemet til NSF: 

  • Dette gjør det enkelt for gruppene og finne tilbake til hva de har søkt midler til, om de har søkt midler og om de har rapportert inn for bruke midler. 

Frifond organisasjon

Her kommer du til Frifond organisasjon sine hovedsider.

Kontaktperson

Halvard Strømme Wersland

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon