Kategori: Politikk

Nyheter i kategorien politikk. Mer informasjon om LNUs politiske arbeid finner du i hovedmenyen under «Politikk».

 • – Del ut de nye midlene gjennom Frifond

  Hvis den kommende stimuleringsordningen blir for byråkratisk, frykter vi at våre medlemsorganisasjoner igjen står på bar bakke. De nye midlene bør komme gjennom allerede kjente ordninger.

 • Den unge frivilligheten glemt i statsbudsjettet

  De ekstra midlene til den unge frivilligheten fra korona-krisepakken kuttes i 2021. – Vi er skuffet over et statsbudsjett som ikke tar innover seg at barne- og ungdomsorganisasjonene trenger økonomisk rom for å kunne tilby aktiviteter for barn og unge over hele landet, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

 • Vil erstatte 2020 som grunnlagsår

  Bufdir foreslår at 2020 skal droppes som grunnlagsår for den nasjonale grunnstøtta. – Vi er veldig glade for at barne- og familieministeren har lyttet til våre medlemsorganisasjoners behov, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

 • Vil du styrke barn og unges helse?

  Vil du bli ungdomsrepresentant og jobbe for å styrke barne- og ungdomshelse i tråd med barn og unges behov? Søk om å bli representant i referansegruppe for Nasjonal helse- og sykehusplan innen 27. september. 

Topp