Til hovedinnhold
Frifond organisasjon

Rapporteringer til LNU

Alle midler som deles ut som Frifond skal rapporteres. På disse sidene lærer du mer om hvorfor, og hvordan du skal rapportere.

Frifond-midlene er offentlege midlar fra Norsk Tipping. Det er Kulturdepartementet som gir LNU tilsegn. Sidan Frifond er offentlege midlar krev det at ein rapporterer på bruken av desse. Både Kulturdepartementet og LNU er interesserte i å følge opp korleis pengane blir brukt.

1.mars

Er frist for rapportering frå sentralleddet.

31.desember

Er frist for rapportering frå lokallag.

Rapport fra lokallag

Skal levere rapport for bruk av midlar til sentralleddet. Dette gjerast for kvar utdeling, og det er viktig at rapport for fjorårets-midlar er levert og godkjend (og eventuelle restmidlar betalt tilbake), før eit lokallag kan få utdelt nye midlar. Dette for å sikre at lokallaga brukar pengane på ein måte som er i tråd med retningslinjene, samt at pengane er brukte opp. 

Trykk her for framgongsmåte når du skal lage lokallagsrapport. 

Rapport fra sentralleddet

Sentralleddet skal levere rapport på totalt utdelte midlar til LNU. Fristen for dette er den 1.mars kvart år, og det vil som hovedregel ikkje bli gitt utsetting på denne fristen. Rapporten kan gjerne leverast tidlegare.   

Trykk her for framgongsmåte når du skal levere rapport. 

LNU bruker å se på eit utval rapporter i forbindelse med oppfølgingsbesøk. Derfor er det viktig å oppbevare disse på en god måte. 

Frifond organisasjon

Her kommer du tilbake til Frifond organisasjon sine hovedsider.

Kontaktperson

Halvard Strømme Wersland

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon