Til hovedinnhold
Liv Hauge Nordheim fra Press, Mathias Malmgren fra Spire og Bjørn Kristian Danbolt fra Changemaker var alle med på 2017-runden av LNUs nettverk for daglig ledere.
Frifond organisasjon

Rapporteringer til LNU

På denne siden finner du fremgangsmåte for rapportering fra sentralleddet.

Denne fremgangsmåten er for organisasjonens sentralledd som skal rapportere til LNU for tilskuddet mottatt i 2023 fra Frifond organisasjon.  

Merk deg at rapporten skal leveres av den som er kontaktperson på søknaden. Du trenger dermed ikke være daglig leder eller styreleder for å kunne levere rapport.

Ta kontakt med saksbehandler dersom dere ønsker at juridisk ansvarlig på søknaden skal levere rapporten istedenfor.   

Rapportskjemaet finner du inne på søknaden din. Den ligger under fanen «Andre valg». Oppgaven heter «Skrive sluttrapport».

Når det er 14 dager igjen til rapportfrist, vil oppgaven åpne seg automatisk. Du vil da finne den under «Mine oppgaver».

Fremgangsmåte for rapportlevering 

  • Åpne oppgaven «Skrive sluttrapport»  
  • Fyll inn totalt tildelte Frifond-midler per fylke i feltene som heter «Sum tildelt (navn på fylke)». Husk å inkludere eventuelle restmidler som dere har fått godkjent overført til utdeling i 2023.   
  • Fyll inn antall lokallag per fylke som har fått tildelt Frifond-midler i feltene som heter «Antall lokallag i (navn på fylke) som har mottatt tilskudd»  
  • Sjekk om din organisasjon hadde restmidler i fjorårets rapport. Dette sjekker du ved å gå inn på 2022-søknaden deres, trykk på fanen «kommunikasjon» og åpne meldingen «Rapport godkjent». Der står det om dere fikk overført restmidler til 2023, eller om dere ønsket å betale restmidlene tilbake til LNU. Hvis restmidlene ble godkjent overført, skal beløpet fylles inn i feltet «Rest på egen konto fra forrige år». Hvis det ikke står noe om restmidler der, eller dersom dere ønsket å betale de tilbake til LNU, skriver dere 0 i samme felt.  
  • Fyll inn restmidler fra lokallagene i feltet «Rest fra lokallagene». Dette er restmidler lokallagene har betalt tilbake til sentralleddet, og som dere enten har delt ut igjen etter å ha fått det godkjent av LNU, eller har stående på konto. 
  • Fyll inn summen din organisasjon har tatt ut i administrasjonsandel i feltet «Sum brukt til administrasjon». Det er mulig å ta opp til 5 % i administrasjonsandel, ifølge punkt 6 i retningslinjene. Det kan ikke tas administrasjonsandel av overførte restmidler.   
  • Glem renteinntektene – de kan dere beholde!  
  • Feltet «Rest på konto» viser hvor mye organisasjonen din har igjen i eventuelle restmidler. Hvis dette er et positivt beløp, får du spørsmålet «Ønsker dere å søke om å overføre restmidlene dere har på konto?». Her oppgir du om dere ønsker å betale restmidlene tilbake til LNU, eller om dere vil søke om å få beløpet overført til utdeling i 2024.  
  • Skriv et eksempel på en konkret aktivitet Frifond-midlene har gått til. Her skal du skrive om en helt konkret aktivitet, og du kan gjerne bruke eksempler fra dine lokallags rapporter.   
  • Legg ved ett eller flere gode bilder av denne aktiviteten. Navn på fotograf fylles inn i eget felt.   

Det er viktig at du ber om tillatelse til å bruke vedlagt bilde, både av personene på bildet og fotografen. Denne bekreftelsen og samtykket skal oppgis nederst i rapporten. Bildene kan bli brukt i Frifond organisasjon.

Rapporten din behandles fortløpende!

Når rapporten er godkjent, vil saksbehandlingen for det året være avsluttet. Du kan da starte med å forberede neste års søknad, som har søknadsfrist 15. april 2024.  

Hvis du har oppgitt at dere ønsker å betale tilbake restmidler, vil du, når rapporten er behandlet, få tilsendt en egen melding med betalingsinformasjon. Dette gjelder også dersom søknaden om overføring av midler ikke godkjennes. LNU vil ikke dekke et eventuelt «underskudd» av Frifond-midler.   

Kontaktperson

Halvard Strømme Wersland

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon